Điều kiện sử dụng

Xin chào mừng quý vị đến với trang web www.hmclause.com. Điều kiện sử dụng chung này được áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Trang web www.hmclause.com (« Trang web »). Đề nghị quý vị đọc kỹ điều kiện sử dụng này trước khi truy cập vào Trang web. Khi quý vị truy cập vào Trang web có nghĩa là quý vị đã chấp nhận các điều kiện sử dụng này.

Người lập Trang web có thể sửa đổi các điều kiện sử dụng này bất cứ lúc nào theo ý mình. Những thay đổi này có hiệu lực ngay từ lúc Trang web được đưa lên mạng. Nếu quý vị muốn tiếp tục sử dụng Trang web, quý vị phải chấp nhận rằng những sửa đổi này cũng được áp dụng đối với quý vị.

Thông tin pháp lý

Người lập Trang web: HM.CLAUSE, Công ty Cổ phẩn Giản đơn có vốn điều lệ là 10.061.492,50 EUROS, có trụ sở tại phố Louis Saillant, Zone Industrielle la Motte, 26800 Portes-lès-Valence (Drôme), France – SIREN 435 480 546 – RCS ROMANS-SUR-ISERE (Drôme), France – Mã số VAT FR60435480546 – Điện thoại: + 33 (0)4 75 57 57 57 – E-mail: contact@hmclause.com

HM.CLAUSE, các chi nhánh và thành viên (sau đây gọi chung là HM.CLAUSE).

 

Tên Giám đốc Xuất bản và Phụ trách Biên tập: Bà Anne ORLANDI

Trang chủ: CLEVER AGE – 16 rue Duguesclin, 69006 LYON (Rhône), France – Điện thoại: +33 (0)4 78 89 46 45

Thiết kế & Thực hiện: CLEVER AGE – 16 rue Duguesclin, 69006 LYON (Rhône), France – Điện thoại: +33 (0)4 78 89 46 45

Thông tin cá nhân

Trang web thu thập hoặc có thể sẽ thu thập các thông tin cá nhân, theo chính sách Dữ liệu cá nhân và chính sách thu thập và sử dụng các cookies của Trang web. Chúng tôi mời quý vị tham khảo các chính sách này bằng cách nhấn chuột vào đây: Các thông tin cá nhânCookies

Người sử dụng Trang web phải tôn trọng các quy định pháp luật có liên quan đến các thông tin cá nhân và việc sử dụng Internet, theo đó người vi phạm các quy định này có thể sẽ phải chịu các hình phạt về dân sự và/hoặc hình sự. Nếu người sử dụng tiếp cận được những thông tin đích danh, thì không được phép thu thập, sử dụng trái mục đích và, nói chung là, không được phép có những hành vi có thể gây tổn hại đến đời tư, đến những dữ liệu mang tính cá nhân hay đến danh tiếng của người đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung Trang web (bao gồm, và không hạn chế, những thông tin như tên công ty, nhãn mác, logo, tên các chủng loại, hình vẽ, khẩu hiệu, hay nói chung là tất cả những dấu hiệu khác biệt, bài viết, đồ hoạ, dữ liệu, hình ảnh, băng hình, cơ sở dữ liệu, loại hình, bản thân Trang web cũng như tất cả những yếu tố này) đều được bảo vệ về mặt sở hữu trí tuệ.

Việc sử dụng và/hoặc nhân bản và/hoặc làm nhái tên công ty, nhãn hiệu, logo, tên các chủng loại, hình vẽ, khẩu hiệu, hay nói chung là tất cả những dấu hiệu nhận dạng, văn bản, đồ hoạ, dữ liệu, hình ảnh, băng hình, cơ sở dữ liệu, cách thức trình bày Trang web cũng như tất cả những yếu tố có thể truy cập trên Trang web này đều bị cấm, trừ khi được sự chấp nhận bằng văn bản của Người lập trang web.

Việc sao chép, in ấn, nhân bản, làm nhái, cải biên, khai thác, sửa đổi, dịch thuật, phổ biến một phần hay toàn bộ nội dung Trang web này dưới mọi hình thức đều bị coi là bất hợp pháp, trừ trường hợp sao chép để sử dụng duy nhất vào mục đích cá nhân của người sao chép, còn lại sẽ bị cho là hành vi giả mạo và/hoặc hoạt động cạnh tranh không lành mạnh và/hoặc hành vi ký sinh sẽ được xử lý dựa theo các quy định pháp luật hiện hành.

Việc lập và sử dụng các đường dẫn đến một hay nhiều trang trên Trang web hay đến một trong các yếu tố của Trang web đều bị cấm, trừ khi được sự chấp nhận bằng văn bản của Người lập trang web.

Trang web bao gồm các đường dẫn đến các Trang web khác. HM.CLAUSE không chịu trách nhiệm về nội dung của các Trang web khác có đường dẫn được HM.CLAUSE gửi tới cũng như về việc sử dụng các Trang web này bởi người truy cập.

Hình ảnh

Quyền thuộc về – ©HM.CLAUSE – GETTY IMAGE.

Truy cập Trang web / Trách nhiệm

Toàn bộ các thông tin và tài liệu được tham khảo trên Trang web này đều được cung cấp « nguyên hiện trạng » và « có điều kiện ». HM.CLAUSE không bảo hành, dù là công khai hay ngầm hiểu và không chịu bất cứ trách nhiệm gì trong việc sử dụng các thông tin này. HM.CLAUSE không chịu trách nhiệm về tính thiếu chính xác, sai lầm, thiếu sót hay thông tin không đầy đủ trên Trang web này. Người lập Trang web có quyền thay đổi và sửa chữa nội dung Trang web bất cứ lúc nào. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng các dữ liệu và thông tin trên Trang web.

Người lập Trang web sẽ bằng mọi cách để duy trì việc truy cập Trang web, nhưng không có nghĩa vụ phải đạt được cam kết này. Việc truy cập vào toàn bộ hay một phần của Trang web có thể bị thay đổi, tạm ngưng hay gián đoạn trong trường hợp bảo dưỡng, cập nhật, hay những lí do khác, theo quyết định của Người lập Trang web, đặc biệt là vì lý do kỹ thuật hay pháp lý.

Trong mọi trường hợp, HM.CLAUSE không chịu trách nhiệm về những sửa đổi, tạm ngưng hay gián đoạn cũng như về những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp hay những tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào từ việc truy cập hay sử dụng Trang web này gây ra hoặc từ những thông tin thu được trên Trang web này. Tất cả các thông tin, bài viết, trình bày, tài liệu và hình ảnh trên Trang web này không mang tính cam kết mà chỉ mang tính hướng dẫn.

Ngoài ra, HM.CLAUSE không chịu trách nhiệm về những thiệt hại nếu thiết bị tin học của người sử dụng bị virus hay bất cứ vấn đề tin học nào khác gây ra. Người sử dụng cần có những biện pháp cần thiết để bảo vệ khỏi virus khi truy cập Trang web hoặc tải các tài liệu từ Trang web này.

Luật áp dụng

Trang web này và các điều kiện sử dụng chỉ chịu sự chi phối của luật pháp của Pháp. Mọi tranh chấp có liên quan đến Trang web và các quy định pháp lý sẽ chỉ được đưa ra trước các toà án có thẩm quyền tại nơi có trụ sở chính của Người lập Trang web.

Sửa đổi lần cuối vào ngày 10 tháng 12 năm 2021.

 

 

Liên hệ với chúng tôi

    Dữ liệu biểu mẫu này được thu thập và xử lý bởi HM.CLAUSE để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, di chuyển dữ liệu của bạn và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với HM.CLAUSE: Websiteinquiry@limagrain.com

    Bản quyền © HM.CLAUSE 2023