Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Các vị trí đang tuyển dụng tại Hoa Kỳ

Để mang đến trải nghiệm tốt nhất khi tham gia đội ngũ của chúng tôi, hãy nhấp vào đường dẫn bên dưới để khám phá các vị trí đang tuyển dụng tại Hoa Kỳả các vị trí đang mở của Hoa Kỳ.

Các vị trí đang tuyển dụng ở các địa điểm khác trên thế giới

Bạn có muốn gia nhập một tổ chức phục vụ nông dân toàn cầu và dùng chính nhiệt huyết của mình để giúp giải quyết những thách thức nông nghiệp cấp bách nhất trên thế giới không? Nếu bạn tự tin đáp ứng được những yêu cầu để gia nhập một trong những công ty hạt giống rau hàng đầu thế giới, hãy nhấp vào liên kết bên dưới và khám phá các vị trí đang tuyển dụng của chúng tôiang tuyển dụng của chúng tôi.

Nghiên cứu & Phát triển

Đây là những kỹ sư điều phối sản xuất các sản phẩm mà chúng tôi phân phối trên thị trường. Tại Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm (R&D), bạn sẽ tìm thấy các vị trí Lai tạo, Nghiên cứu, Vận hành Nghiên cứu & Phát triển (R&D Operations).

Chuỗi cung ứng và Kiểm soát chất lượng

Chuỗi cung ứng đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi được giao đến đúng nơi đúng thời điểm dựa trên thông số kỹ thuật từ khách hàng. Tại Bộ phận Chuỗi cung ứng, bạn sẽ tìm thấy các vị trí Kế hoạch, Vận hành chuỗi cung ứng, Sản xuất và Quản lý kho.

Bán hàng

Đội ngũ kinh doanh xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Tại phòng Kinh doanh của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các vị trí trong bộ phận Bán hàng, Dịch vụ Khách hàng và Phát triển Sản phẩm.

Hành chính tổng hợp và Hỗ trợ

Phòng Hành chính tổng hợp là nền tảng của tổ chức. Trong danh mục nhiệm vụ thuộc phòng Hành chính tổng hợp của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các vị trí Kế toán, Tài chính, Nhân sự, Marketing, Pháp lý, CNTT và Hỗ trợ văn phòng.

Vị trí tạm thời, Thời vụ, Hợp đồng có thời hạn và Hợp đồng vô thời hạn

Tại các giai đoạn cao điểm trong năm, doanh nghiệp của chúng tôi sẽ bổ sung các vị trí ngắn hạn ở các bộ phận khác nhau.

Chương trình Thực tập, Vừa học vừa làm, và Thực tập Quốc tế (VIE – Volunteer for International Experience)

Chúng tôi xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với các trường Đại học và tạo cơ hội cho sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp được thực tập và làm việc tại các phòng ban khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi

    Dữ liệu biểu mẫu này được thu thập và xử lý bởi HM.CLAUSE để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, di chuyển dữ liệu của bạn và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với HM.CLAUSE: Websiteinquiry@limagrain.com

    Bản quyền © HM.CLAUSE 2023