OLD – www.hmclause.comweb sitesinin «Kişisel Veriler» politikası

HM.CLAUSE, Inc. ve bağlı kuruluşları ve iştirakleri (toplu olarak «HM.CLAUSE», «biz», «bizi» veya «bizim») kişisel verilerinizin korunmasına çok hassas bir şekilde dikkat etmektedir. Bu «Kişisel Veriler» Politikası, HM CLAUSE tarafından toplanan veya www.hmclause.com(ileride «Site» olarak anılacaktır) web sitesini ziyaret ettiğinizde bize iletmeniz gerekebilecek kişisel veri türlerini, bu verileri işleme, koruma ve kullanma konusundaki uygulamalarımızı ve ayrıca kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza ilişkin bilgileri açıklamaktadır

HM.CLAUSE, kişisel verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğine ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin geçerli ulusal yasalara uygun olmasını sağlamayı taahhüt eder.
Kişisel verilerin korunmasını sağlamak için, Limagrain Group (HM.CLAUSE’un de dahil olduğu), bir Veri Koruma Görevlisi (DPO) atamıştır.

1- Uygulama alanı

Bu «Kişisel Veriler» politikası, Sitede ve Site tarafından veya Site aracılığı ile toplanan kişisel veriler üzerinde uygulanmaktadır.

2- HM.CLAUSE’un topladığı kişisel veriler

HM.CLAUSE, yalnızca ilgili ve gerekli kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder.
HM.CLAUSE’un, Site üzerinden bize doğrudan ilettiğiniz kişisel verileri ve ayrıca otomatik olarak topladığımız kişisel verileri işlemesi gerekmektedir.
HM.CLAUSE tarafından Sitede toplanan kişisel veriler, Sitenin kullanıcısı sizinle olan ilişkilerimizi yönetmek ve taleplerinizi işlemek için kullanılmaktadır.

2.1 Kişisel verilerin türleri

a. İletişim formlarını doldurarak bize ilettiğiniz bilgiler

Bu kişisel veriler şunlardır:

 • Soyadınız
 • Adınız
 • Şirketiniz
 • Eposta adresiniz
 • Telefonunuz
 • Coğrafi adresiniz
 • Kişisel veriler içerdiği takdirde mesajınızın konusu
 • Kişisel veriler içerdiği takdirde mesajınız
 • Varsa favori olarak seçtiğiniz ürün bilgileri

b. HM.CLAUSE’un otomatik olarak topladığı bilgiler

HM.CLAUSE, Sitemizde dolaşırken aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

 • Kullanıcı ve oturum sayısı
 • Oturum süresi
 • İşletme sistemleri
 • Cihazların modeli
 • Coğrafi veriler
 • İlk çıkışlar
 • Açılış saati
 • Güncellemeler

2.2 Kişisel verileri işlememizi dayandırdığımız yasal dayanaklar

Yukarıda Madde 2.1.a kapsamında belirtilen kişisel verilerle ilgili olarak, HM.CLAUSE söz konusu verileri meşru menfaatin yasal temeli üzerinde işlemektedir. Dolayısıyla, HM.CLAUSE bu verileri yalnızca size yardımcı olmak ve sorularınızı yanıtlamak amacıyla kullanır.
HM.CLAUSE’un otomatik olarak topladığı kişisel verilerle ilgili olarak (bakınız 2.1.b), çerezlerin kullanımını ve izlenen amaçları açıklayan bir Çerez Politikası uyguladık. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Çerez Politikamızı okumanızı tavsiye ederiz.

2.3 Kişisel verilerinizin saklanma süresi

Yukarıda 2. paragrafta belirtilen kişisel veriler, HM.CLAUSE tarafından belirlenen süre boyunca ve işlenme amaç(lar)ına göre orantılı olarak saklanır.

3- Kişisel verilerinizin güvenliği, saklanması ve paylaşılması

HM.CLAUSE, kişisel verilerinizi korumak için uygun önlemleri uygulamaya koymuştur. Bize iletmiş olduğunuz bilgiler güvenli sunucularda saklanmaktadır.
Bununla birlikte, internetin ve içeriğinin kullanımının doğası ve içerdiği riskler nedeniyle, HM.CLAUSE hiçbir şekilde verilerin tam güvenliğini garanti edemez.
Ayrıca, kişisel verilerinize sadece görevleri gereği yetkilendirilmiş kişiler erişebilecektir. Dolayısıyla kişisel verilerinize erişebilecek olanlar:
– HM.CLAUSE: HM.CLAUSE, uluslararası bir grup olan Limagrain Group’un bir parçasıdır ve kişisel verilerinizi Grup içinde iletmesi gerekebilir.
– CLEVER AGE, bir taşeron olarak, kişisel verilerinize erişebilir.

4- Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız

2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliğinin ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki ulusal kanunların uygulanmasından doğan haklardan yararlanmaktasınız.
HM.CLAUSE İletişim Servisi: rue Louis Saillant, Z.I. La Motte, 26800 PORTES-LES-VALENCE, Fransa veya personaldata@hmclause.comüzerinden irtibat kurarak özellikle kişisel verilerinizin işlenmesine erişim, düzeltme, silme, taşınabilirlik, kısıtlama talep edebilir ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Son güncelleme 10 Aralık 2021.

Bize Ulaşın

  Bu form verileri, müşteri taleplerine yanıt vermek için HM.CLAUSE tarafından toplanır ve işlenir. Kişisel verilerinizin erişimini, düzeltilmesini, silinmesini, işleme kısıtlamasını, verilerin taşınabilirliğini talep etme hakkınız vardır ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek için HM.CLAUSE ile iletişime geçebilirsiniz: Websiteinquiry@limagrain.com

  Telif hakkı © HM.CLAUSE 2023