Informacja na temat korzystania z plików cookie witrynie HM.CLAUSE

Po wejściu na naszą stronę www.hmclause.com przez Państwa komputer, telefon komórkowy lub tablet zapisywane są pewne pliki znane jako pliki pliki „cookie”.

A) Do czego wykorzystuje się pliki cookie?

„Cookie” jest plikiem przechowywanym w aplikacji przeglądarki na twardym dysku Państwa urządzenia (komputera, tableta, smartfona), gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Cookie umożliwia serwerowi identyfikację terminala (komputera, tableta, smartfona), na którym tenże plik jest przechowywany przez okres ważności lub okres przechowywania.

B) Do czego wykorzystywane są pliki cookie na stronie internetowej www.hmclause.com?

Na stronie internetowej www.hmclause.com wykorzystywane są trzy rodzaje plików cookie:

  • Pliki cookie niezbędne do właściwego funkcjonowania strony internetowej, przy czym są to głównie:
    • Pliki cookie dotyczące sesji niezbędne do technicznej identyfikacji połączenia. Te pliki cookie są przechowywane tylko przez okres, gdy są Państwo podłączeni do strony internetowej.
  • „Analityczne” pliki cookie, które stosuje się do prowadzenia analizy ruchu na stronie internetowej (na przykład: najczęściej przeglądane strony, zapytania do wyszukiwarki internetowej, itp.).
  • Pliki cookie zarządzane przez osoby trzecie, które podlegają regulaminom plików cookie osób trzecich.

C) Jak odrzucić / usunąć pliki cookie:

Jako użytkownicy, w dowolnym momencie mogą Państwo podjąć decyzję, czy przyjąć pliki cookie na swoje urządzenie (komputer, tablet, smartfon) czy też je odrzucić.

Jeśli zaakceptowali Państwo możliwość przechowywania plików cookie na swoim terminalu poprzez aplikację Państwa przeglądarki (np. Microsoft Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, itp.), pliki cookie umieszczone przez strony oraz treści, które Państwo przeglądali, będą tymczasowo przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu na Państwu urządzeniu.

Jeśli odrzucą Państwo możliwość plików cookie na swoim urządzeniu lub usuną Państwo te, które są na nim przechowywane, będzie się to wiązać z utratą możliwości korzystania z określonych funkcji na naszej stronie internetowej.

Główne procedury akceptowania, odrzucania lub usuwania plików cookie przechowywanych przez naszą stronę internetową:

Uwaga wstępna: Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie domyślnie. Mają Państwo jednak możliwość podjęcia decyzji o zablokowaniu plików zawierających funkcje cookie lub włączenia w przeglądarce funkcji ostrzegania Państwa, gdy strona podejmuje próbę umieszczenia pliku cookie na Państwa urządzeniu.

W celu modyfikacji sposobu obsługi plików cookie w Państwa przeglądarce należy zmodyfikować ustawienia w zakładce „prywatność”.

Ustawienie obsługujące pliki cookie oraz ww. możliwości wyboru różnią się w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Jest to opisane w menu pomocy Państwa przeglądarki, w którym znajdują się informacje na temat sposobu modyfikacji Państwa ustawień dla plików cookie:

W programie Internet Explorer (dla ostatniej wersji z września 2014 roku)

W programie Firefox (dla ostatniej wersji z września 2014 roku)

W aplikacji Safari (dla ostatniej wersji z września 2014 roku)

W aplikacji Google Chrome (dla ostatniej wersji z września 2014 roku)

W aplikacji Opera (dla ostatniej wersji z września 2014 roku)