Limagrain, HM.CLAUSE i Uniwersytet Floryda przedstawiają szczegóły Trwałego Partnerstwa Strategicznego

Porozumienie to wytycza drogę trwałej relacji w dziedzinie kapitału ludzkiego i przywództwa

Z lewej: Daniel Chéron, Dyrektor Generalny Limagrain. W środku: Jack Payne, Starszy Wiceprezes ds. Rolnictwa i Zasobów Naturalnych UF/IFAS. Po prawej: Matthew Johnston, Dyrektor Generalny HM.CLAUSE.

10 marca 2015 – Gainesville, FlorydaW Instytucie Nauk o Rolnictwie i Żywności Uniwersytetu Floryda (UF/IFAS) odbyła się w poniedziałek wspólna konferencja prasowa przedstawiająca więcej szczegółów na temat partnerstwa z globalnym przedsiębiorstwem nasienniczym, Limagrain i jego Jednostką Biznesową, HM.CLAUSE. Na konferencji prasowej, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnych, krajowych i międzynarodowych mediów rolniczych, HM.CLAUSE i Limagrain potwierdziły swoje wsparcie dla Projektu Wyzwania 2050. Projekt Wyzwanie 2050 jest pierwszą tego typu inicjatywą UF/IFAS, uznającą potrzebę partnerstwa z globalnymi organizacjami w dążeniu do przygotowania przyszłych liderów do odpowiedzi na potrzeby rosnącej populacji świata – mającej osiągnąć 9,6 mld ludzi do roku 2050 – w sposób zrównoważony. Na dodatek do swojej globalnej pomocy finansowej (łącznie 300 000 USD w ciągu pięciu lat) HM.CLAUSE i Limagrain ogłosiły plany przeznaczenia swoich zasobów ludzkich i ułatwienia wymiany wiedzy poprzez program „kierownicy rezydenci”. Według słów Jacka Payne’a, Starszego Wiceprezesa ds. rolnictwa i zasobów naturalnych UF, kierownicy HM.CLAUSE i Limagrain spędzą tydzień w kampusie, służąc wiedzą studentom i wydziałowi oraz wygłoszą wykłady. I podobnie, studenci uczestniczący w programie zostaną zaproszeni na staże w grupie Limagrain i jej Jednostkach Biznesowych, w tym HM.CLAUSE, by wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. „Liczymy, że poprzez tę wzajemną wymianę liderzy przemysłu, studenci i członkowie wydziałów zdobędą nową wartościową wiedzę, która pomoże nam osiągnąć nasze wspólne cele” – powiedział Payne.

Dyrektor Generalny HM.CLAUSE, Matthew Johnston, zgodził się z tym, mówiąc: „Potrzeba globalnej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami i osobami jest niezbędna, by sprostać temu wyzwaniu. Żadne z nas nie jest w stanie dokonać tego w pojedynkę.” UF, Limagrain i HM.CLAUSE widzą to partnerstwo jako nieustającą współpracę przewidzianą na wiele lat. „O ile niektóre aspekty tego programu potrzebują pilnie finansowania, stałe wsparcie od firm takich jak nasza będą dla tej misji bardziej znaczące na przestrzeni czasu” – dodał Johnston.

Studenci objęci projektem Wyzwanie 2050 mogą otrzymać certyfikat Globalnego Przywództwa i Zmiany najwcześniej w maju 2015. To niezwykle popularny program, przyciągający studentów wielu różnych kierunków – nie tylko Akademii Rolnictwa i Nauk o Życiu. „Millenialsi są bardziej zaangażowani w ratowanie świata, niż jakiekolwiek inne pokolenie przed nimi, co oznacza, że zainteresowanie programem jest bardzo duże i ciągle wzrasta” – mówi Payne. Wynikiem tego jest tendencja do zrównoważonego rozwoju dominująca w żywieniu i rolnictwie – potrzebna, jeżeli mamy zamiar nakarmić więcej osób przy mniejszych nakładach, mniejszej ilości gruntów ornych i mniejszych zasobach wody. Jak zauważa Johnston, „Angażowanie umysłów z szerokiego zakresu nauki – tak, jak to się dzieje w przypadku tego programu – pomaga we wniesieniu tak ważnej i potrzebnej szerokiej perspektywy”. Payne dostrzega potrzebę rozwoju programu w pełne studia licencjackie i ma nadzieję, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości.

Więcej informacji na temat Wyzwania UF/IFAS 2050 znajduje się na stronie internetowej http://challenge2050.ifas.ufl.edu

O HM.CLAUSE
HM.CLAUSE jest globalnym przedsiębiorstwem siewnym ukierunkowanym na zabezpieczanie potrzeb lokalnych poprzez różnorodność globalną i innowację inspirowaną globalną współpracą w dziedzinie nauki, przemysłu i handlu. Jako innowacyjne przedsiębiorstwo działające przede wszystkim na polu hodowli roślin, HM.CLAUSE specjalizuje się w rozwijaniu, produkcji i międzynarodowej sprzedaży materiału siewnego. W roku 2008 Harris Moran Seed Company (USA) i Clause (Francja) połączyły się pod nazwą HM.CLAUSE Jednostka Biznesowa Limagrain. Spółka HM.CLAUSE wygenerowała 257 milionów Euro sprzedaży w 2013 r. i zatrudnia ponad 2200 osób w pełnym wymiarze czasu w ponad 30 krajach na całym świecie. Jej inwestycje w badania i hodowlę wynoszą 15% rocznej sprzedaży. Organizacja koordynuje hodowlę 25 gatunków i zatrudnia ponad 350 osób aktywnie zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. HM.CLAUSE jest Jednostką Biznesową Limagrain, międzynarodowej spółdzielni rolniczej specjalizującej się w nasionach uprawnych, nasionach warzyw i produktach zbożowych. Założona i zarządzana przez francuskich rolników grupa Limagrain jest czwartą największą spółką nasienniczą na świecie i jedyną wiodącą organizacją nasienniczą, niebędącą jednocześnie przedsiębiorstwem chemicznym.

Kontakt z Mediami:
Sierra Scott
Specjalista ds. Mediów, Region AMPA
HM.CLAUSE, Inc.
sierra.scott@hmclause.com
(O) 530-747-3741
(M) 530-304-0033
@hmclause_pr

http://www.prweb.com/releases/2015/03/prweb12573835.htm