Lokalny Oddział HM.CLAUSE Tohumculuk otwarty w Turcji

Nowe biura jednostki HM.CLAUSE Tohumculuk zainaugurowane we wtorek 14 maja 2015 r.

W wydarzeniu udział wzięła kadra zarządzająca HM.CLAUSE: Matthew Johnston, Dyrektor Generalny, Franck Berger, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz wielu Wiceprezesów HM.CLAUSE, wraz z tureckimi urzędnikami, klientami, lokalną prasą specjalistyczną i pracownikami jednostek zależnych.

HM.CLAUSE Tohumculuk założono w kwietniu 2012. Firma liczy 44 pracowników, z których 20 zajmuje się badaniami, w centrali w Antalyi lub w stacji badań w Aksu.

Założenie oddziału w Antalyi stanowi szansę na znalezienie się w samym sercu chronionego rynku upraw, obejmującego ponad 20 000 hektarów szklarni. W krótkim okresie mamy zamiar powiększyć istniejący udział w rynku z 4% do 6%. Zespół w HM.CLAUSE Tohumculuk posiada szeroki wachlarz kluczowych odmian CLAUSE, jak np. odmiana melona CITIREX – niekwestionowany lider produktów Galia w zakresie produktów szklarniowych, odmiany kalafiora KANGOO i KARDELEN z udziałem w rynku ok. 50%, a także pomidory dla rynku produktów świeżych i przemysłu, z nowymi, bardzo obiecująco rozwijającymi się odmianami: nowym pomidorem CLX 37532 do hodowli w szklarniach jesienią, HMX 5790 do zbiorów w polu i koktajlowa odmiana SENTINO.

Po przemówieniu Matthew Johnstona i Jean-Paul’a Chamoux, Kierownika HM.CLAUSE Tohumculuk, główni klienci oddziału lokalnego otrzymali pamiątkowe tabliczki. Na zakończenie wydarzenia zorganizowano koktajl.

Antalya, 20 maja 2015 r.

Kontakt z Mediami:
Véronique Lafanechère
HM.CLAUSE S.A.
veronique.lafanechere@hmclause.com