Nasze życie

Nasze zasady zarządzania: praca zespołowa, współdziałanie, przejrzystość i odpowiedzialność obowiązują wszystkie szczeble pracowników na całym świecie. Powyższe zasady budują silnego ducha zespołu w naszej firmie, integrując nas jako pracowników i rodzinę. W HM.CLAUSE jesteśmy dumni, że mamy miejsce pracy, które wspiera zaufanie, szacunek, przyjaźń oraz wspólne dążenie do doskonałości, jednocześnie dając przestrzeń pracownikom na rozwój osobistych pasji i tworzenie silnych więzi na całe życie.

 

Życie

Nasz sukces zależy od naszych zdolności angażowania, utrzymania i rozwoju naszych pracowników, poprzez docenianie osiągnięć, zachęcanie do innowacyjności i wspieranie pozytywnego środowiska pracy. Uczestnictwo w corocznym kongresie Corporate Convention oraz w różnych aktywnościach typu „Bay to Breakers” w San Francisco, w dniach produktów, forach regionalnych oraz ceremoniach wręczania nagród pozwala naszym pracownikom uczyć się nowych rzeczy, poznać środowisko branżowe, współdziałać ze sobą i dobrze się bawić. Dodatkowo, wspieramy wysiłek podejmowany przez pracowników w różnych oddziałach, w organizowaniu własnych aktywności, możliwości kształcenia się i programów wellness.

Różnorodność

Nasi pracownicy pracują na sześciu kontynentach i mają różne pochodzenie etniczne i kulturowe. Rozumiemy, że wspieranie zróżnicowanego i zintegrowanego środowiska jest niezbędne, by tworzyć innowacyjne pomysły kluczowe dla rozwoju naszego biznesu. Budujemy kulturę środowiska pracy, w którym nasi pracownicy mogą realizować swój potencjał i dotyczy to każdego pracownika naszych globalnych oddziałów.

Odpowiedzialność społeczna

W HM.CLAUSE doceniamy fakt, że jesteśmy częścią większej społeczności, zarówno w aspekcie biznesowym, jak i w naszych lokalnych społecznościach. Na poziomie globalnym aktywnie wspieramy szerokie spektrum działań na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla problemów przyszłego rolnictwa. Lokalnie angażujemy się w edukację i poprawę życia w społecznościach, w których pracujemy i żyjemy.