Polityka prywatności

HM.CLAUSE, Inc. podmioty zależne i stowarzyszone (dalej: „HM.CLAUSE”, „nas”, „nasze” lub „my”) szanują Twoją prywatność i podejmują wszelkie starania w celu jej ochrony, poprzez zachowanie zgodności z niniejszą polityką (dalej „Polityka prywatności”). Niniejsza Polityka prywatności określa typy informacji, które od Ciebie zbieramy lub które możesz nam dostarczyć podczas wizyty na stronie www.hmclause.com (dalej „Strona”), i nasze praktyki z zakresu zbierania, przetwarzania, ochrony, wykorzystywania i ujawniania informacji tego typu.

ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI, ZANIM ROZPOCZNIESZ KORZYSTANIE Z TEJ STRONY. JEŚLI ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z TEJ STRONY, WYRAZISZ ZGODĘ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI I WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY UDOSTĘPNIONE NA STRONIE https://hmclause.com/pl/prawne/warunki-korzystania-ze-strony/e ORAZ PODANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE W CELACH INFORMACYJNYCH. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, NIE KORZYSTAJ Z TEJ STRONY.

Polityka prywatności obowiązuje od chwili „Ostatniej modyfikacji”. Data znajduje się na dole strony. Polityka prywatności może ulec zmianie w dowolnej chwili. Decydujemy o zmianach według własnego uznania (sprawdź „Zmiany w Polityce prywatności” poniżej). Jeśli zaczniesz korzystać ze Strony, zgodzisz się tym samym na wszelkie zmiany. Zalecamy okresowe odwiedzanie strony w celu sprawdzenia zmian w Polityce prywatności.

Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia

Strona nie jest przeznaczona dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13. roku życia. Nie zbieramy świadomie danych dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13. roku życia. Jeśli jesteś dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 13. roku życia, opuść tę stronę i nie podawaj żadnych informacji na Stronie ani w żadnej z funkcji dostępnych na Stronie. Jeśli okaże się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13. roku życia bez zgody rodzica, informacje takie zostaną usunięte. Jeśli uważasz, że mogliśmy zebrać dane dziecka, które nie ukończyło jeszcze 13. roku życia, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony www.hmclause.com.

Zakres Polityki prywatności

Polityka prywatności odnosi się do Strony i informacji zebranych przez Stronę i za jej pośrednictwem. Polityka nie obowiązuje w przypadku innych usług świadczonych przez HM.CLAUSE ani uzgodnień z klientami podejmowanych offline lub w inny sposób, ani nie obowiązuje portali stron trzecich, które mogą być powiązane ze Stroną.

Informacje, które od Ciebie uzyskamy

Zbieramy informacje, które można powiązać bezpośrednio z Tobą, takie jak imię, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane, które mogą posłużyć do kontaktu z Tobą przez internet lub w inny sposób (dalej „dane osobowe”), jeśli uzyskamy je bezpośrednio od Ciebie. Postanowienie dotyczy również informacji podawanych za pośrednictwem opcji Skontaktuj się z nami lub Zgłoś problem oraz informacji, które podasz w formularzach, a także wszelkich rejestrów i kopii Twojej korespondencji. Obejmuje to również informacje podawane w trakcie wypełniania kwestionariuszy lub uczestniczenia w konkursie lub promocji, które możemy sponsorować, włącznie z Twoimi odpowiedziami na pytania w kwestionariuszu. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami przetwarzania, wykorzystywania lub ujawniania Twoich danych osobowych, nie podawaj nam żadnych danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

Zbieramy informacje o Twoim sprzęcie, aktywności na stronie oraz wzorach zachowań w sposób automatyczny, gdy korzystasz ze Strony. Wykorzystujemy do tego technologie automatycznie zbierające dane. Do informacji zebranych automatycznie mogą należeć: (i) szczegóły odwiedzin Strony, włącznie z danymi dotyczącymi ruchu, lokalizacji, rejestrów i innymi danymi związanymi z komunikacją i zasobami, do których uzyskujesz dostęp i wykorzystujesz na Stronie, a także (ii) informacje o Twoim komputerze i połączeniu z internetem, włącznie z Twoim adresem IP, informacjami o systemie operacyjnym i typie przeglądarki (dalej łącznie „dane dotyczące wizyt”). Możemy zarządzać danymi dotyczącymi wizyt lub łączyć je z danymi osobowymi zbieranymi przez nas za pomocą innych źródeł lub podanymi bezpośrednio przez Ciebie. Dane dotyczące wizyt będą wykorzystywane w celu administrowania, projektowania i budowania Strony, śledzenia Twojej aktywności na Stronie i zbierania obszernych informacji demograficznych, które będą wykorzystywane zbiorowo.

Technologie, które wykorzystujemy do automatycznego zbierania danych, mogą obejmować małe pliki danych umieszczane na dysku Twojego komputera, gdy wejdziesz na Stronę (dalej „cookies”). Plik cookie zawiera informacje, które pomogą nam Cię zidentyfikować, gdy wejdziesz na Stronę. Te dane są zaszyfrowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Strona może korzystać z cookies, aby dokonywać pomiarów aktywności i wzorców ruchu na Stronie, aby zwiększyć zadowolenie klientów ze Strony. Twoja przeglądarka może wyświetlić ostrzeżenie, zanim zezwolisz na użytek plików cookies. Jeśli nie chcesz korzystać z cookies, wyłącz tę funkcję w menu przeglądarki. Korzystanie z cookies nie jest konieczne. Strona nie wymaga korzystania z tej funkcji. Pliki tego typu są konieczne do użytku niektórych opcji związanych z personalizacją dostępnych na Stronie.

Śledzenie online i sposób, w jaki odpowiadamy na sygnały DNT

Czasami korzystamy z technologii automatycznego zbierania danych w celu zbierania informacji o Twojej aktywności online w dłuższym okresie i na portalach stron trzecich lub innych serwisach online (śledzenie behawioralne). Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione działania, aby chronić Twoją prywatność, nie możemy zagwarantować, że bieżące ograniczenia naszych aplikacji online obejmują wszystkie możliwe ustawienia przeglądarek i spełnią niestandardowe wymogi wszystkich użytkowników. W szczególności nie wdrożyliśmy niezbędnych zmian w kodzie, aby zachować zgodność z sygnałami przeglądarki typu „Do Not Track” lub „DNT”. Wraz z dopracowywaniem naszych aplikacji będziemy podejmować wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania zgodności z takimi żądaniami w przyszłości. Jeśli chcesz poznać przyszłe zmiany w tym kontekście, zapoznaj się z uaktualnioną wersją Polityki prywatności.

Sposoby wykorzystywania Twoich informacji przez HM.CLAUSE

Zapoznaj się z poniższą listą, aby dowiedzieć się, w jakich celach wykorzystujemy informacje o Tobie i Twoje dane osobowe:

 • prezentacja strony i jej zawartości;
 • dostarczanie informacji, których od nas zażądasz;
 • wykorzystywanie informacji podanych przez Ciebie w konkretnym celu;
 • powiadamianie Cię o zmianach wprowadzonych na Stronie, naszych Warunkach korzystania ze Strony oraz Polityce prywatności;
 • w innych opisanych przez nas celach (powiadomimy Cię o nich, zanim podasz informacje)
 • oraz w pozostałych celach, jeśli wyrazisz na to zgodę.

Możemy ujawniać zebrane dane dotyczące wizyt naszych użytkowników bez ograniczeń. Możemy ujawnić dane osobowe, które uzyskamy od Ciebie, na warunkach podanych w Polityce prywatności:

 • naszym podmiotom zależnym i stowarzyszonym;
 • naszym wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, z których usług korzystamy,
 • nabywcom lub innym następcom, w przypadku fuzji, sprzedaży majątku firmy, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innych sprzedaży lub transferów części aktywów HM.CLAUSE, bez względu na to, czy będzie to związane z bankructwem, likwidacją lub podobnym postępowaniem, w takcie którego dane osobowe użytkowników Strony zgromadzone przez HM.CLAUSE stanowią część przekazywanych aktywów;
 • w trakcie wykorzystywania informacji podanych przez Ciebie w konkretnym celu;
 • w różnych celach, które ujawnimy, zanim podasz informacje;
 • za Twoją zgodą;
 • jeśli wymaga tego sąd, prawo, postępowanie prawne, organ państwowy lub organ nadzoru;
 • Aby egzekwować lub stosować Warunki korzystania ze Strony lub
 • jeśli uważamy, że ujawnienie danych jest koniecznym lub stosownym krokiem w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa HM.CLAUSE, naszych klientów lub stron trzecich.

Bezpieczeństwo i ochrona prywatności

Wdrożyliśmy środki zaprojektowane w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem, wykorzystywaniem, zmienianiem i ujawnianiem. Wszystkie informacje, które nam podasz, będą przechowywane na naszych zabezpieczonych serwerach i będą chronione zaporami. Chociaż robimy wszystko, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Strony. Przekazujesz nam swoje dane osobowe na własne ryzyko. Nie odpowiadamy za obejścia żadnych ustawień z zakresu prywatności ani środków bezpieczeństwa stosowanych na Stronie.

Zmiany w Polityce prywatności

Jeśli HM.CLAUSE postanowi zmienić Politykę prywatności lub nasze praktyki, zawiadomimy o zmianach w Polityce prywatności na Stronie z wyprzedzeniem, aby każdy użytkownik wiedział, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy, a także w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, zostaną one ujawnione. Jeśli w dowolnej chwili postanowimy wykorzystać dane osobowe w sposób odbiegający od obowiązujących wtedy zasad, zawiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie informacji w proponowany przez nas sposób. Nie naruszy to naszych praw do wykorzystywania informacji zgodnie z Polityką prywatności, według której je zebraliśmy.

Kontakt z HM.CLAUSE

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące sposobów zbierania lub przetwarzania Twoich danych osobowych przez HM.CLAUSE.

Użytkownicy tej strony mają prawo dostępu, modyfikacji i usuwania swoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z HM.CLAUSE w dowolnym momencie, kontaktując się z HM.CLAUSE, jak wskazano w Warunkach korzystania z witryny


Ostatnia modyfikacja: maj 2, 2018