Andreas Steiner

Jako spółka, która w 100% zaangażowana jest w branżę nasion warzyw, która została założona przez rolników i stanowi ich własność, HM.CLAUSE stanowi wiodącą siłę światowego rynku nasion warzyw. Nasze ukierunkowanie na klientów oraz dogłębna znajomość rynku i produktów zapewnia nam dobrą pozycję umożliwiającą opracowywanie oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych, dodających wartości rozwiązań w zakresie genetyki, […]

Gilles Gay, Ph.D.

„Szybki rozwój HM.CLAUSE wymaga od spółki ciągłych zmian i dostosowania swojej organizacji i procesów. Głównym celem badań i rozwoju jest zapewnienie wsparcia na potrzeby tego rozwoju, a także napędzanie innowacji, jednocześnie zachowując pasję i motywację zespołów ds. badań i rozwoju, które są główną siłą napędową HM.CLAUSE.” Jako wiceprezes, kierownik globalnych badań i rozwoju, dr Gilles Gay […]

Sébastien Benon

„HM.Clause to szybko rozwijająca się firma. Rozmiar naszych zespołów na całym świecie powiększa się. Musimy wspierać ten wzrost potencjału, jednocześnie zachowując swoją tożsamość i utrzymując bliskie relacje z klientami. Relacje te od zawsze są częścią naszego DNA i kluczowym elementem, który pozwala nam wykrywać i przewidywać potrzeby naszych klientów. Dążymy do zaspokajania tych potrzeb dzięki […]

Marc Rottiers

„Wraz z rozwojem naszej firmy, jej działalność poza granicami krajów «dojrzałych» staje się coraz bardziej złożona. Z jednej strony jako organizacja finansowa musimy zapewnić sobie codzienną swobodę prowadzenia działalności, a także mieć pewność, że spełniamy wszystkie wymogi prawne krajów, w których działamy – niezależnie od tego, jak są one złożone i odmienne od naszych «krajowych». […]

Maciej Bigda

Co jest według Ciebie najistotniejszym wyzwaniem w naszym przemyśle i jak nasza firma może pomóc w rozwiązaniu tej kwestii? „Rosnąca populacja wymusza zmiany w technikach produkcji i sposobach, w jakich produkuje się i konsumuje żywność. Firmy z branży nasiennej odgrywają kluczową rolę w tym kontekście. Odpowiadają za tworzenie nowych odmian, przez co mają wpływ na […]

Gilles Lepoutre

Co jest według Ciebie najistotniejszym wyzwaniem w naszym przemyśle i jak nasza firma może pomóc w rozwiązaniu tej kwestii? „Naszym największym wyzwaniem jest adaptacja do potrzeb klientów i działanie w ich okolicy. Jeśli mamy osiągnąć sukces, musimy działać aktywnie i szybko reagować w kontekście nowych technologii oraz promować koncepcję globalnej ideologii na poziomie regionalnym”. Gilles […]

John Schoenecker

Jaka część Twojej pracy napawa Cię dumą? „Jestem niezmiernie dumny z produktów i rozwiązań, które dostarczamy klientom. Nic tak nie wpływa na jakość życia jak nasiona dobrej jakości, które umożliwiają większe zbiory i produkcję dóbr wyższej jakości, a w rezultacie gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe! Wierzę, że jest to kwestia fundamentalna”. John Schoenecker jest dyrektorem ds. praw […]

Ananda Rangappa

Co sądzisz o kulturze organizacyjnej w HM.CLAUSE? Nie ma atmosfery „ja jestem szefem”, to znaczy, że ludzie na wszystkich poziomach mają swobodny dostęp do kadry zarządzającej, która wykazuje wyjątkową troskę i zainteresowanie wszystkimi pracownikami. Atmosfera pracy jest bardzo przyjemna, wszystkie działy zapewniają ogromne wsparcie. Co sprawia, że jesteś dumny z pracy w HM.CLAUSE? Pracując z […]

Steven Leon

Jak wygląda Twoja ścieżka kariery w HM.CLAUSE? Odkąd kontynuuję karierę rozpoczętą w Semillas Limagrain Chile w HM.CLAUSE, znacznie wzrosła moja odpowiedzialność za podejmowanie decyzji strategicznych. Jest to jeden ze sposobów, w jaki poszerzył się zakres moich obowiązków, wraz z moim rozwojem w firmie. Co najbardziej podoba Ci się w obecnej pracy? Moja obecna ścieżka kariery […]

Maria Jose Lillo Astudillo

Co sądzisz o kulturze organizacyjnej w HM.CLAUSE? Pracujemy nad unowocześnieniem rolnictwa. W końcowym efekcie wszyscy pracujemy na rzecz zaspokojenia globalnych potrzeb żywieniowych. Jest to możliwe dzięki współpracy pomiędzy zespołami, a przede wszystkim dzięki wytrwałości naszych pracowników. Co sprawia, że jesteś dumna z pracy w HM.CLAUSE? HM.CLAUSE jest firmą, która zapewnia możliwość ciągłego doskonalenia. W ciągu […]