Andreas Steiner

Jako spółka, która w 100% zaangażowana jest w branżę nasion warzyw, która została założona przez rolników i stanowi ich własność, HM.CLAUSE stanowi wiodącą siłę światowego rynku nasion warzyw. Nasze ukierunkowanie na klientów oraz dogłębna znajomość rynku i produktów zapewnia nam dobrą pozycję umożliwiającą opracowywanie oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych, dodających wartości rozwiązań w zakresie genetyki, które pomagają naszym klientom-hodowcom zwiększać produktywność ich gospodarstw, bez względu na to, czy należą oni do grona drobnych przedsiębiorców na rozwijających się rynkach, czy też do grona wielkich, zaawansowanych, zintegrowanych pionowo wytwórców na rynkach rozwiniętych. Musimy jednakże zapewnić również takie rozwiązania genetyczne, które zaspokoją zapotrzebowanie całego łańcucha wartości, od pakowaczy, poprzez przetwórców, handlowców, aż po konsumentów.

Na stanowisku wiceprezesa na region AMPA Andreas odpowiada za wdrażanie planu strategicznego spółki w celu osiągnięcia zrównoważonego, rentownego wzrostu oraz zadowolenia klienta na poziomie wiodącym w branży w tym regionie. Gdy Andreas rozpoczął pracę w HM.CLAUSE w styczniu 2019 roku posiadał już trzydziestoletnie doświadczenie w branży, a w swoim życiu zawodowym sprawował wiele funkcji kierowniczych na szczeblu światowym i regionalnym. Początkowo zajmował się działalnością w zakresie ochrony upraw, a w okresie ostatnich 15 lat – nasiennictwem warzyw, głównie w Ameryce Północnej, Południowej i w Azji.

Andreas urodził się i wychował w Szwajcarii. Ukończył studia z tytułem inżyniera o specjalności rolnictwo międzynarodowe na Politechnice w Bazylei; posiada tytuł licencjata (B. Sc.) w dziedzinie marketingu uzyskany w Szwajcarskim Instytucie Zarządzania Przedsiębiorstwami (Swiss Institute for Business Administration).

Rémi Bastien

Dyrektor generalny

Denis Balen

Zastępca dyrektora generalnego

Marc Rottiers

Globalny Dyrektor Finansowy

Ghis Reusken

wiceprezes, kierownik Globalnego Łańcucha Dostaw

Andres Trillo

Wiceprezes ds. Globalnych Zasobów Ludzkich

Sébastien Benon

Dyrektor ds. Marketingu

Gilles Gay, Ph.D.

Wiceprezes, Kierownik globalnych badań i rozwoju

Andreas Steiner

Wiceprezes na Region Ameryk i Pacyfiku (AMPA)

Ananda Rangappa

Plant Pathologist, Stacja BiR w Bengaluru, Indie

2,5-letni staż w HM.CLAUSE

Craig France

Kierownik produktu ds. pomidorów samokończących

8-letni staż w HM.CLAUSE

John Schoenecker

dyrektor ds. praw własności intelektualnej w AMPA

Davis, Kalifornia

Maria Jose Lillo Astudillo

Agronomist/Research Station Manager w La Bohalle, Francja

11-letni staż w HM.CLAUSE

Caroline Leterrier

Prowadzący portfel: Cucurbits & Large Seed

Davis, Kalifornia, USA

Maciej Bigda

dyrektor generalny HM.CLAUSE POLSKA

Warszawa, Polska

Gilles Lepoutre

dyrektor produkcji EMEA

Portes-lès-Valence, Francja

Steven Leon

Production Manager w Velez-Malaga, Hiszpania

3,5-letni staż w HM.CLAUSE