Denis Balen

Nasza firma zajmuje si wyłącznie nasionami, została założona i jest własnością rolników. Naszym podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów, także rolników. Koncentrujemy nasze wysiłki na tworzeniu wartości dla nich i wszystkich uczestników rynku, nie zapominając o smaku i aspektach odżywczych, ważnych dla konsumentów. Wyzwania te mogą być bardzo odmienne w zależności od rynku, warunków uprawy, preferencji smakowych w różnych częściach świata. Staramy się znaleźć innowacyjne rozwiązania dla globalnych problemów stojących przed rolnictwem: wyżywić rosnącą populację wykorzystując mniej, stale zmniejszających się dostępnych zasobów naturalnych. Są to bardzo kompleksowe zagadnienia, przy rozwiązaniu których bazujemy na naszym profesjonalizmie, skromności i entuzjazmie, wartościach tak ważnych dla każdego rolnika.”

Jako zastępca Dyrektora Generalnego Denis Balen współpracuje z dyrektorami następujących globalnych działów firmy: supply chain, marketing, badania i rozwój, zarzadzanie jakością, IT i komunikacji. Jego mianowanie na to stanowisko w 2018 jest kulminacją ponad 20-letniej kariery w firmie. Jego doświadczenie na różnych stanowiskach dało mu wgląd w wiele aspektów jej funkcjonowania oraz różnorodność kultur w jakich firma działa. Na ostatnim zajmowanym przez niego stanowisku, Dyrektora ds. Marketingu, odgrywał kluczową role w stworzeniu międzynarodowego i różnorodnego zespołu marketingu spełniającego długofalowe plany strategiczne organizacji. Prowadził on też między-działowy projekt Strategic Crop Review, którego celem było określenie i rozwinięcie najważniejszych procesów wewnętrznych w firmie.

Denis Balen posiada dyplom o specjalności ogrodniczej z École Nationale des Ingénieurs des Techniques Horticoles (Angers, Francja). Pracuje w siedzibie spółki w Portes-lès-Valence, Francja.

Rémi Bastien

Dyrektor generalny

Denis Balen

Zastępca dyrektora generalnego

Marc Rottiers

Globalny Dyrektor Finansowy

Ghis Reusken

wiceprezes, kierownik Globalnego Łańcucha Dostaw

Andres Trillo

Wiceprezes ds. Globalnych Zasobów Ludzkich

Sébastien Benon

Dyrektor ds. Marketingu

Gilles Gay, Ph.D.

Wiceprezes, Kierownik globalnych badań i rozwoju

Andreas Steiner

Wiceprezes na Region Ameryk i Pacyfiku (AMPA)

Ananda Rangappa

Plant Pathologist, Stacja BiR w Bengaluru, Indie

2,5-letni staż w HM.CLAUSE

Craig France

Kierownik produktu ds. pomidorów samokończących

8-letni staż w HM.CLAUSE

John Schoenecker

dyrektor ds. praw własności intelektualnej w AMPA

Davis, Kalifornia

Maria Jose Lillo Astudillo

Agronomist/Research Station Manager w La Bohalle, Francja

11-letni staż w HM.CLAUSE

Caroline Leterrier

Prowadzący portfel: Cucurbits & Large Seed

Davis, Kalifornia, USA

Maciej Bigda

dyrektor generalny HM.CLAUSE POLSKA

Warszawa, Polska

Gilles Lepoutre

dyrektor produkcji EMEA

Portes-lès-Valence, Francja

Steven Leon

Production Manager w Velez-Malaga, Hiszpania

3,5-letni staż w HM.CLAUSE