Rémi Bastien

“Jako firma zajmująca się wyłącznie nasionami warzyw jesteśmy oddani idei zapewniania wysokiej jakości  i innowacyjnych rozwiązań do światowego łańcucha dostaw warzyw. W HM.CLAUSE sukces zapewniany jest poprzez bliskie relacje z klientami, podejście oparte na badaniach i zaangażowany personel z pasją”.

Pan Bastien jest odpowiedzialny za wizję i strategię w HM.CLAUSE i pełni funkcję szefa zespołu ds. globalnej strategii, organu zarządzającego, który odpowiada za udoskonalanie i wdrażanie długoterminowego planu działania organizacji. Obszerna wiedza Pana Bastiena na temat przemysłu nasiennego  oraz jego cenione zdolności przywódcze są rezultatem kariery, która rozciąga się na niemal trzy dekady i dotyczy doświadczenia formacyjnego, które rozpoczęło się od marketingu, rozwijało się w zarządzaniu sprzedażą i osiągnęło punkt kulminacyjny podczas pełnienia wielu co raz to bardziej znaczących funkcji w zarządzaniu wykonawczym.

Przed mianowaniem na stanowisko dyrektora generalnego HM.CLAUSE w 2017 r. Pan Bastien pełnił funkcję dyrektora generalnego Limagrain Europe (nasiona roślin rolniczych) oraz funkcję prezesa UFS (Union Française des Semenciers) w sektorze kukurydzy. Wcześniej był dyrektorem regionalnym dla Europy i Afryki w Mérieux Nutrisciences, firmie specjalizującej się w bezpieczeństwie i jakości produktów spożywczych. Przed tym Pan Bastien zasiadał na wielu stanowiskach kierowniczych w Monsanto, łącznie ze stanowiskiem dyrektora generalnego w Europie Wschodniej pełnionym na Węgrzech, kierownika marketingu dla ziaren kukurydzy w Europie i Afryce pełnionym w Szwajcarii oraz stanowiskiem dyrektora handlowego ochrony nasion i roślin pełnionym we Francji. Wcześniej pracował jako kierownik działu marketingu i kierownik produktu w branży  żywności dla zwierząt.

Pan Bastien zdobył tytuł Master of Science (magistra inżyniera) w ekonomii rolnictwa w Institut National Agronomique Paris-Grignon. Mieszka w Portes-les-Valence we Francji.

Rémi Bastien

Dyrektor generalny

Denis Balen

Zastępca dyrektora generalnego

Marc Rottiers

Globalny Dyrektor Finansowy

Ghis Reusken

wiceprezes, kierownik Globalnego Łańcucha Dostaw

Andres Trillo

Wiceprezes ds. Globalnych Zasobów Ludzkich

Sébastien Benon

Dyrektor ds. Marketingu

Gilles Gay, Ph.D.

Wiceprezes, Kierownik globalnych badań i rozwoju

Andreas Steiner

Wiceprezes na Region Ameryk i Pacyfiku (AMPA)

Ananda Rangappa

Plant Pathologist, Stacja BiR w Bengaluru, Indie

2,5-letni staż w HM.CLAUSE

Craig France

Kierownik produktu ds. pomidorów samokończących

8-letni staż w HM.CLAUSE

John Schoenecker

dyrektor ds. praw własności intelektualnej w AMPA

Davis, Kalifornia

Maria Jose Lillo Astudillo

Agronomist/Research Station Manager w La Bohalle, Francja

11-letni staż w HM.CLAUSE

Caroline Leterrier

Prowadzący portfel: Cucurbits & Large Seed

Davis, Kalifornia, USA

Maciej Bigda

dyrektor generalny HM.CLAUSE POLSKA

Warszawa, Polska

Gilles Lepoutre

dyrektor produkcji EMEA

Portes-lès-Valence, Francja

Steven Leon

Production Manager w Velez-Malaga, Hiszpania

3,5-letni staż w HM.CLAUSE