Zobowiązania

„Potęga rolników-interesariuszy wspierających Twoje zbiory, od nasiona do gotowego produktu na sklepowej półce”

Historyczne dziedzictwo HM.CLAUSE motywuje do działania wszystkich członków naszej organizacji. Wieloletnie doświadczenie w branży innowacji HM.CLAUSE poświadcza nie tylko zwiększanie obfitości i produktywności hodowanych przez nas odmian, ale i przekazywanie innowacji rolnikom, z którymi ściśle współpracujemy. Limagrain – nasza firma matka – to międzynarodowa kooperatywa rolnicza, której właścicielami i menedżerami są rolnicy. Limagrain jest jednym z największych światowych przedsiębiorstw nasiennych i jako jedyna firma nie bazuje na chemii. Kultywowane przez nas uprawy inspirowane są przez rolników i adresowane do rolników. Historia wielokrotnie udowodniła, że nasze innowacje zawsze wracają do osób, do których powinny należeć: do hodowców.

W nadchodzących latach czeka nas wiele wyzwań związanych z branżą rolniczą. Najistotniejsze problemy, jakich możemy się spodziewać, będą związane ze stale zwiększającą się populacją Ziemi, brakiem żywności w niektórych regionach, zmniejszającą się pulą zasobów rolniczych, nierównomiernym dostępem do osiągnięć technologicznych. Firmy należące do grupy Limagrain, włącznie z HM.CLAUSE, postanowiły sprostać tym wyzwaniom poprzez wdrożenie sformalizowanego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które umożliwi skuteczny i zrównoważony rozwój.

HM.CLAUSE dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć skuteczne rozwiązania współczesnych problemów w branży rolniczej, np. za pomocą wysokiej jakości nasion warzyw dostosowanych do lokalnych środowisk i klientów. Nasze zobowiązania obejmują cały łańcuch wartości interesariuszy, od hodowców i przetwórców do klientów, a także wpływają na środowisko jako całość.