MỌI THỨ SẼ BẤT KHẢ THI NẾU KHÔNG CÓ CHÚNG TÔI

[Hạt Giống, Khởi Nguồn của Sự Sống] Toàn bộ lương thực đều bắt nguồn và phát triển từ hạt giống. Hạt giống sẽ phát triển thành các loại rau củ, hoa quả, ngũ cốc, v.v. Sự Sống! HM.CLAUSE chuyên chọn lọc, sản xuất và kinh doanh các loại hạt giống rau chất lượng cao và […]

Women and Men Without Whom, Nothing Would Be Possible

As part of the first link of the food chain, HM.CLAUSE employees share the same vision, working together for the progress of agriculture everywhere and for everybody! Women and men of HM.CLAUSE, without whom nothing would be possible

Brussel Sprouts

HM.CLAUSE Brussel Sprout varieties Brel and Bret for Australia and New Zealand