Sức khỏe hạt giống

Hạt giống khỏe mạnh
Hạnh phúc cho người nông dân và người tiêu dùng

Hạt giống khỏe mạnh bắt đầu từ những cây khỏe mạnh. Các địa điểm sản xuất của chúng tôi nằm trong điều kiện khí hậu thuận lợi và tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe cây trồng tốt nhất. Chúng tôi hiểu rằng những cây tạo hạt giống phải khỏe mạnh mới có thể cung cấp hạt giống có khỏe và có sức sống tốt. Khi một loại giống đã sẵn sàng để thương mại hóa, các lô hạt giống sẽ được kiểm tra cẩn thận về mầm bệnh bởi các chuyên gia về bệnh lý học và sinh học thực vật uy tín, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nghiêm ngặt từ chúng tôi. Những quy trình và hướng dẫn thực hiện này nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn công nghiệp để cung cấp các giống cao cấp, đảm bảo không lẫn các hạt cỏ dại, hạt cây trồng khác hoặc vật liệu trơ.

Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bao gồm từ các thử nghiệm truyền thống cho đến mô hình áp dụng công nghệ cao và phân tích di truyền. Cụ thể, nhóm Kiểm soát Chất lượng hàng đầu của chúng tôi chịu trách nhiệm đánh giá hơn 160 loại rau, chất tạo mùi và các loài hoa. Cùng nhau, chúng tôi kiểm tra:

  • HIỆU QUẢ NẢY MẦM: Chúng tôi xác định chất lượng của sự nảy mầm trong các điều kiện tối ưu và các điều kiện của khách hàng trên bầu đất, nhà kính và phòng nuôi cấy.
  • BỆNH LÝ: Quy trình Kiểm soát Sức khỏe hạt giống giúp phát hiện sự hiện diện của bệnh và mầm bệnh, đồng thời Quy trình Nghiên cứu Bệnh lý hạt giống giúp xác định các mầm bệnh mới và xác minh khả năng/mức độ truyền nhiễm.
  • ĐỘ THUẦN GIỐNG: Quy trình Kiểm soát di truyền giúp xác nhận độ đồng nhất và độ thuần giống của mỗi lô hạt giống, trong khi Nghiên cứu Kỹ thuật tăng thêm giá trị cho mỗi hạt giống.

Cuối cùng, HM.CLAUSE cam kết tăng cường sức khỏe của cây trồng và hạt giống để đáp ứng một cách bền vững với thực tế môi trường của những người trồng rau — mang đến các giải pháp đáng tin cậy cho chuỗi cung ứng rau toàn cầu.

Liên hệ với chúng tôi

    Dữ liệu biểu mẫu này được thu thập và xử lý bởi HM.CLAUSE để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, di chuyển dữ liệu của bạn và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với HM.CLAUSE: Websiteinquiry@limagrain.com

    Bản quyền © HM.CLAUSE 2023