Tạo hạt giống

TÍNH TRẠNG TỐT HƠN
CHẤT LƯỢNG TỐT HƠN

Từ cà chua đến đậu bắp, chúng tôi lai nhân giống hơn 20 loại rau theo yêu cầu.

Lai tạo cây trồng là điều cần thiết để sản xuất sản phẩm thực phẩm hiệu quả và bền vững. Người nông dân, người trồng rau, khách hàng và người tiêu dùng đặt niềm tin vào chúng tôi, để chúng tôi liên tục cải tiến các sản phẩm hạt giống, và hạt giống tốt sẽ mang lại hiệu quả về chất lượng và năng suất của cây trồng trong nông nghiệp. Mục tiêu chính của các kỹ thuật lai tạo cây trồng của chúng tôi là tạo ra sự đa dạng di truyền mới, sau đó chọn ra những cây có các đặc tính được cải thiện theo mong muốn. Để thu được các kết quả tốt, chúng tôi phát triển các loại cây đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của con người và đặc biệt chú trọng vào tính bền vững. Trên thực tế, chúng tôi đầu tư 18% doanh thu hằng năm cho các hoạt động Nghiên cứu và phát triển.

HM.CLAUSE có 14 Trung tâm Lai tạo trên thế giới và 3 Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế tại Pháp và California. Chúng tôi có một đội ngũ hơn 500 chuyên gia lai tạo và nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật truyền thống cùng với các công nghệ đột phá liên quan đến bệnh lý thực vật, sinh học tế bào và sinh học phân tử để phát triển các giống hạt giống hàng đầu trong ngành. Các mô hình máy tính tối tân có khả năng phân tích và thể hiện dữ liệu kiểu gen và kiểu hình, cùng với mối liên hệ  giữa thông tin di truyền và đặc điểm thực vật, cho phép chúng tôi xác định các giống tối ưu từ việc lai tạo các nguồn gen.

Nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu và việc liên tục cập nhật thông tin với các đồng nghiệp trên toàn cầu đảm bảo chương trình lai tạo cây trồng của chúng tôi đáp ứng được nhu cầu rất đa dạng và phức tạp của thị trường.

Liên hệ với chúng tôi

    Dữ liệu biểu mẫu này được thu thập và xử lý bởi HM.CLAUSE để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, di chuyển dữ liệu của bạn và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với HM.CLAUSE: Websiteinquiry@limagrain.com

    Bản quyền © HM.CLAUSE 2023