FM Politika Beyanı

Yeni bitki türlerinin oluşturulması; araştırma ve geliştirme çalışmalarına uzun vadeli ve önemli bir yatırım gerektirmektedir. Tür oluşturma, diğer tüm oluşum şekillerinde olduğu gibi, yatırım getirisi elde etmek için uygun ve adil bir olanak sağlayan fikri mülkiyet hakları ile korunabilmektedir. Bu tür getiriler elde etmek, gelecekte pazarların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan daha iyi türleri üretmek için, yeni araştırma ve geliştirme projelerine yeniden yatırım yapma araçları desteklenmektedir.

HM.CLAUSE, Limagrain Group’un Sebze Tohumu Biriminin parçası olarak; tüm önde gelen sebze pazarlarında yetiştiricilerin erişim sağlayabildikleri temel araştırma ve tür oluşturma çalışmalarına öncülük etmektedir. Yeniliklerimiz, farklı fikri mülkiyet hakları ile koruma altına alınmaktadır.

Fikri mülkiyet haklarının bitki ıslahına ilişkin belirli bir türü, UPOV olarak bilinen ve genellikle Bitki Islahçıları Hakları (PBR) olarak anılan uluslararası anlaşmaya dayanmaktadır. Bu resmi mülkiyet hakları 70’den fazla ülkede yasalaştırılmıştır. Bu yasa, ıslahçıya oluşturduğu değerin karşılığını adil bir şekilde kazanma fırsatı sunarak, bitki ıslahını başarılı bir şekilde geliştirmek için gerekli olan yatırımları teşvik etmektedir. Bunu, mülk sahibine, ilgili türü üretme, pazarlama ve satma konusunda münhasır hak tanıyarak yapmaktadır. Aynı zamanda, UPOV’un ıslahçılar muafiyeti kapsamında, toplumsal fayda; diğer ıslahçılara koruma altındaki mevcut türlerden yeni ve iyileştirilmiş türler geliştirme olanağı sağlanarak karşılanmaktadır. Böylelikle, UPOV sistemi, yatırıma uygun rasyonel ve açık bir sistem inşa ederken, aynı zamanda yeniliğe olanak sağlamak için koruma ile erişimi birleştirmektedir.

Yeni tür geliştirmeye ek olarak, yetiştiricilerin her gün karşılaştıkları ve pazarın empoze ettiği zorlukların üstesinden gelen yeni süreçlerin, yöntemlerin ve özelliklerin geliştirilmesinde de büyük bir ilerleme kaydedilmektedir. Bu yenilikler ve bunların temsil ettiği yatırım, dünyanın çoğu ülkesinde mevcut olan köklü patent sistemleri ile korunabilmektedir. Bu patent hakları, sahibine, farklı yenilikler geliştirme konusunda özel haklar ve dolayısıyla teşvik sağlamaktadır.

HM.CLAUSE, ıslahçılar muafiyetini tüm ülkelerin patent yasalarına eklemek ve böylece patentli yenilikler ile birlikte, temel bitki genetiğine erişim olanağı sağlamak için, UPOV ıslahçılar muafiyeti ruhuyla, ana şirketi Limagrain Group ile birlikte aktif olarak görüşmeler yapmaktadır. Bu muafiyet kapsamında, patentli yeniliği içeren bitkiden geliştirilen yeni bir tür, söz konusu patentli yeniliği içermemek kaydıyla, serbest bir şekilde ticarileştirilebilmektedir. Yeni türün patentli yeniliği içermesi durumunda, patent sahibinin izninin alınması gerekecektir.

HM.CLAUSE, Uluslararası Lisanslama Platformu’nun (ILP) bir üyesi olarak, ILP’nin diğer üyelerine, ıslahçılar muafiyeti doğrultusunda yeni ıslah faaliyetleri için, koruma altına alınan yenilikleri içeren türlerin genetik kompozisyonuna erişim olanağı sağlamaktadır. Resmi sözleşme hükümleri çerçevesinde, patentli ürünün kullanımı, – yeni ürün ister dahili olarak, isterse HM.CLAUSE şirketinin kendi türlerinden geliştirilmiş olsun – lisans sahibi tarafından ticarileştirilebilmektedir. Adil rekabet için, diğer endüstri üyelerine de izin verilmesi düşünülecektir.

HM.CLAUSE, aktif bir ürün risk yönetimi politikası benimsemekte, satış veya doğrudan üretim amacıyla, malzemelerinin tohumları veya tomurcukları yoluyla, illegal olarak kullanılmasına ilişkin pazarları takip ve analiz etmektedir. HM.CLAUSE; patentleri, PVP’leri, sözleşmeleri ve ticari sırları düzenleyen ulusal yasa ve yönetmelikler kapsamında tesis edilen haklara uygun olarak, başkalarını kendi fikri mülkiyet haklarını kullanmaktan men etme hakkını saklı tutar. Gerekli durumlarda, mülkiyet sahibi olarak kendisine tanınan hakları kullanacaktır.