Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA

www.hmclause.com web sitesinin kişisel veri politikası:

HM.CLAUSE, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri (toplu olarak “HM.CLAUSE”, “biz”, “bizim” veya “biz”) kişisel verilerinizin korunmasına özellikle dikkat etmektedir. Bu gizlilik politikasında, www.hmclause.com’u (“Site”) ziyaret ettiğinizde topladığımız veya sizin bize sağlayabileceğiniz kişisel veri türlerine, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımız ve bunlara ilişkin haklarınız açıklanmaktadır.

HM.CLAUSE, verilerinizi Avrupa Yönetmeliği 2016/679 ve geçerli ulusal kişisel veri koruma yasalarına uygun olarak toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder.

Kişisel verilerin korunmasını sağlamak için Limagrain Grubu (HM.CLAUSE, Limagrain Grubunun bir parçasıdır) bir Veri Koruma Görevlisi (DPO) atamıştır.

 

1. Gizlilik Politikasının kapsamı

Bu gizlilik politikası hem Site hem de Site tarafından ve Site aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.

 

2. Sizden topladığımız kişisel veriler

HM.CLAUSE, ilgili ve gerekli kişisel verileri yalnızca açık, belirli ve meşru kullanım amacıyla toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder.

HM.CLAUSE, Site aracılığıyla bize sağladığınız kişisel verileri ve otomatik olarak topladığımız kişisel verileri işler veya işleyebilir.

HM.CLAUSE’ın Sitede topladığı kişisel veriler, Site kullanıcısı olan sizinle olan ilişkilerimizi yönetmek ve taleplerinizi işleme koymak için kullanılır.

 

2.1 Kişisel veri tipleri

a) Bize, “Bize Ulaşın” formu aracılığıya sağladığınız kişisel veriler

Bu kişisel veri:

 • Soyadınız
 • Adınız
 • Şirketinizin adı (isteğe bağlı)
 • E-posta adresiniz
 • Telefon numaranız (isteğe bağlı)
 • Coğrafi konumunuz
 • Kişisel veriler içermesi durumunda mesajınızın konusu
 • Kişisel veri içermesi durumunda mesajınız


b) Bize, hesap oluştururken sağladığınız kişisel veriler

Bu kişisel veri:

 • Unvanınız (isteğe bağlı)
 • Adınız
 • Soyadınız
 • E-posta adresiniz
 • Telefon numaranız (isteğe bağlı)
 • Parolanız
 • Coğrafi konumunuz
 • Duruma göre favori ürünler olarak tanımladığınız ürünlere ilişkin bilgiler


c) Otomatik olarak topladığımız kişisel veriler

HM.CLAUSE, Sitede gezinmeniz sırasında aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

 • Kullanıcı ve oturum sayısı
 • Oturumun süresi
 • İşletim sistemi
 • Cihaz modelleri
 • Coğrafi veri
 • İlk ziyaretler
 • Açılış zamanı
 • Güncellemeler

2.2 Yasal dayanak

HM.CLAUSE, 2.1.a’da belirtilen verilerinizi işlemek için meşru menfaati yasal dayanak olarak kullanır. HM.CLAUSE bu verileri yalnızca size yardımcı olmak ve sorularınızı yanıtlamak amacıyla kullanır. HM.CLAUSE, 2.1.b’de belirtilen verilerinizi işlemek için onayınızı yasal dayanak olarak kullanır. HM.CLAUSE bu verileri yalnızca hesabınızı oluşturmak ve ilgili kutuyu işaretleyerek kabul etmeniz halinde size pazarlama materyalleri ve ticari teklifler göndermek amacıyla kullanır.

2.1.c’de belirtilen verileriniz ile ilgili olarak HM.CLAUSE, çerezlerin kullanımını ve izlenen amaçları açıklayan bir Çerez Politikasını benimsemiştir. HM.CLAUSE tarafından, buraya tıklayarak erişebileceğiniz Çerez Politikamızı okumanız tavsiye edilir.

 

2.3 Saklama süresi

HM.CLAUSE, kişisel verilerinizi işleme amacına/amaçlarına bağlı olarak belirlenen ve orantılı bir süre boyunca saklayacaktır.

 

3. Kişisel verilerinizin güvenliği, saklanması ve alıcısı

HM.CLAUSE, kişisel verilerinizin korunmasına yönelik uygun önlemler belirlemiştir. Siteden bizim topladığımız veya sizin ilettiğiniz bilgiler güvenli sunucularda saklanırlar.

Bununla birlikte, İnternet’in ve içeriğinin kullanımının doğası ve riskleri nedeniyle, HM.CLAUSE hiçbir koşulda verilerinizin tam güvenliğini garanti edemez.

Diğer yandan, kişisel verilerinize, “bilinmesi gereken” esasına göre, yalnızca görevlerinin ifası için bu verileri bilmeleri gerekenler erişim sağlayacaktır. Bu nedenle, aşağıdaki taraflar kişisel verilerinize erişim sağlayabilir:

 • CLAUSE: HM.CLAUSE, uluslararası bir grup olan Limagrain Grubunun bir parçasıdır ve kişisel bilgilerinizi Limagrain Grubu içinde iletmesi gerekebilir.
 • DE BUSSAC MULTIMEDIA, veri işleyicisi olarak kişisel verilerinize erişebilir.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliği ve geçerli ulusal kişisel veri koruma kanunları kapsamında sağlanan haklardan yararlanırsınız.

Özellikle, HM.CLAUSE ile iletişime geçerek kişisel verilerinize erişim, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, kişisel verilerinizin taşınabilirliği konularında talepte bulunabilir ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz: Communication Department (İletişim Departmanı), Rue Louis Saillant, Z.I. La Motte, 26800 PORTES-LES-VALENCE, Fransa veya personaldata@hmclause.com.