İnovasyon

Yenilikçiliğin, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi sürecini hızlandırdığına inanıyoruz

Son 150 yıldır, tarımsal üretimde olağanüstü bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artışın yaklaşık yarısını, bitki ıslahı sayesinde ortaya konan gelişmelere; diğer yarısını ise tarım uygulamalarındaki gelişmelere bağlayabiliriz. Bu değişimler, bir yandan gıda güvenliğinin artmasını, yetersiz beslenme oranlarının ve gıda maliyetlerinin azalmasını, gıda seçeneklerinin ve güvenli gıdaların çoğalmasını sağlarken, diğer yandan gerek ekonomik açıdan gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülkelerde kalıcı çevresel faydalar yaratmaktadır.

Bugün, bitki biyolojisini daha iyi anlayarak ürün geliştirmeye ve tarım uygulamalarının sürekli gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. Ayrıca, tat, raf ömrü ve meyve kalitesine katkı sağlayan biyolojik süreçleri daha iyi biliyoruz. Tarımsal yenilikte öncü bir şirket olarak, üniversitelerdeki ve sektörümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Moleküler markörleri ve DNA sekans analizini kullanarak ıslah programlarımızı desteklemek için bitki genomunu öğreniyoruz ve öğrendiğimiz bu bilgileri hayata geçiriyoruz. Her ne kadar geleneksel bitki ıslah yöntemleri halen kullanılsa da, bu yeni teknolojilerin kullanımından elde edilen verimlilik kazancı, yeni ürünler üretmek için gerekli olan süreyi ve kaynakları azaltmaktadır.

On yıllardır, bizim ve başkalarının bitki hücreleri ve dokuları üretmemizi ve bu bitki materyallerini bütün bitkilere rejenere etmemizi sağlayan araç ve proseslere sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Hücre biyolojisi ve bitki doku kültürü yöntemleri ve işlemleri, araştırma analizi ve erken dönem bitki ıslahı için tohumlar üretmemize yardımcı olmaktadır.

Ürünlerimiz tüm dünyada, genellikle bitki hastalıklarına yatkın olan bölgelerde üretilmektedir. HM.CLAUSE olarak, bitki hastalıklarını, yani bunları nasıl tespit edeceğimizi, enfeksiyonun moleküler kaynağını ve bitkileri kirlilikten korumak için geliştirmemiz gereken stratejileri anlama noktasında sektörümüze öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Coğrafi çeşitliliğimiz sayesinde, bakteri, mantar veya nematodlara karşı tolerans veya direnç gösteren bitkilerin üretiminde bitki hastalıklarının gelişimini takip edebiliyoruz ve ıslah çalışmalarımızın başarısını hızlı bir şekilde değerlendirebiliyoruz.

Innovate_D

Müşterilerimizin en büyük endişelerinden biri, tüketicilere yüksek kaliteli ürün ulaştıramamaktır. Dünyanın her yerinde, tüketiciler, iyi tat ve kaliteye sahip meyve ve sebzeleri talep ederler. Müşterilerimizin tüketicilere daha iyi tada sahip, besin değeri yüksek ürünler sunmalarını sağlamak için, meyve ve sebzelerin lezzetini ve raf ömrünü artırmayı amaçlıyoruz.  Ayrıca, meyve ve sebzelerin dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir rol oynadığı açıktır. Meyve ve sebzeler, çeşitli vitamin ve mineraller içermekte ve daha da önemlisi, insanlarda bazı kanser türlerinin gelişimini hafiflettiği ve hatta azalttığı kanıtlanan lif ve likopen gibi ilaç benzeri moleküller sayesinde, insan hastalıklarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Çalışmalarımızı lezzet ve raf ömrünü artırmaya yoğunlaştırarak, tüm dünyada beslenmeyi iyileştirme ve kronik hastalıkların etkisini azaltma noktasında üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.