Kullanım Koşulları

HM.CLAUSE, Inc. şirketinin ve bağlı kuruluşlarının ve iştiraklerinin (toplu olarak “HM.CLAUSE”, “Biz”, “Bizim” veya “Bizi”) web sitesine hoş geldiniz. Aşağıdaki hüküm ve koşullar, atıf yoluyla bu koşullara dahil edilen tüm belgeler ile birlikte (toplu olarak bu “Koşullar”), www.hmclause.com (“Site”) adresine erişiminiz ve bu adresi kullanımınız ile ilgili hükümleri düzenlemektedir.

SİTEYİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KOŞULLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ. SİTEYİ KULLANARAK, BU KOŞULLARA VE www.hmclause.com/legal/terms-of-use ADRESİNDE YER ALAN VE ATIF YOLUYLA BU KOŞULLARA DAHİL EDİLEN GİZLİLİK POLİTİKAMIZA UYMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAYINIZ.

HM.CLAUSE, dilediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Koşullar üzerinde değişiklik yapabilir. Tüm değişiklikler, yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Siteyi kullanmaya devam ederek, söz konusu tüm değişikliklere bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz; bu yüzden, uymanız gereken güncel Koşullara göz atmak için bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmelisiniz.

Coğrafi Kısıtlamalar

HM.CLAUSE Sitesinin ana sunucusu ABD’de bulunmaktadır. HM.CLAUSE, Sitedeki materyallerin, dünya üzerinde Sitenin görüntülenebildiği tüm yerlerde kullanımının uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Belirli kişiler tarafından veya belirli ülkelerde Siteye erişim yasal olmayabilir. Site İçeriğinin (aşağıda tanımlandığı üzere) yasadışı olduğu ülkelerden Siteyi görüntülemek, bu Koşullara göre kesinlikle yasaktır ve bu Koşulların ihlalini oluşturur. Eğer Siteye ABD dışından erişim sağlıyorsanız, bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve yerel yasalara uymaktan siz sorumlu olursunuz.

Site Erişimi ve Kullanımı

Siteyi ve Sitede yer alan herhangi bir hizmeti, materyali veya İçeriği, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve bildirimde bulunmaksızın geri çekme veya değiştirme hakkımız saklıdır. Herhangi bir sebepten dolayı, Sitenin tamamının veya herhangi bir kısmının herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca kullanılamaması halinde şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Muhtelif zamanlarda, Sitenin bazı bölümlerine veya tamamına erişimi kısıtlayabiliriz.

Siteyi ancak meşru amaçlar dairesinde ve bu Koşullara uygun olarak kullanabilirsiniz. Şu amaçlarla Siteyi veya İçeriği kullanmanız özellikle yasaktır: (a) meşru olmayan bir amaç için; (b) başkalarından herhangi bir yasadışı faaliyette bulunmalarını veya faaliyete katılmalarını istemek için; (c) herhangi bir uluslararası, federal veya eyalet yönetmeliğini, kuralını, yasasını veya yerel kanunları ihlal etmek için; (d) Bizim fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını çiğnemek veya ihlal etmek için; (e) cinsiyet, cinsel eğilim, din, etnik yapı, ırk, yaş, milliyet veya engellilik halinden dolayı taciz etmek, suistimal etmek, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira atmak, kötülemek, korkutmak veya ayrımcılık yapmak için; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgiler vermek için; (g) Sitenin, diğer web sitelerinin veya İnternetin işlevselliğini veya çalışmasını engelleyecek şekilde kullanılacak veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer zararlı kod türlerini yüklemek veya yaymak için; (h) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya izlemek için; (i) istenmeyen e-postalar göndermek, e-posta dolandırıcılığı yapmak, web trafiğini yönlendirme dolandırıcılığı yapmak, yanlış mazeret göstermek, spider uygulamalarında bulunmak, yavaşlatmak veya kazıma işlemi uygulamak için; (j) herhangi bir müstehcen veya ahlakdışı amaç için; veya (k) Sitenin, diğer web sitelerinin veya İnternetin güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bu özellikleri engellemek için.

Site kullanımınıza, bu Koşulların ihlali de dahil olmak üzere herhangi bir sebepten dolayı son verme hakkımız saklıdır.

Ticari Markalar

HM.CLAUSE şirketinin adı, logosu ve ilgili tüm isimler, logolar, ürün ve hizmet adları ve markaları, tasarımlar ve sloganlar HM.CLAUSE veya lisans sahiplerinin ticari markalarıdır (toplu olarak “Ticari markalar”). Sitede yer alan hiçbir husus, dolaylı olarak, yapılan beyanın sonradan değiştirilmesinin yasaklanması suretiyle veya başka bir şekilde, Ticari marka sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir Ticari markayı kullanma izninin veya hakkının verildiği yönünde yorumlanmamalıdır. Sitede yer alan diğer tüm isimler, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır ve sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Tüm bilgiler, metinler, Ticari markalar, resimler, grafikler, fotoğraflar, video ve sesler, dijital ortamlar, tasarımlar, seleksiyonlar ve düzenlemeler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Site ve bütün içeriği, özellikleri ve işlevi (“İçerik”), HM.CLAUSE şirketine, lisans sahiplerine veya söz konusu materyalleri sağlayan diğer kişi veya kurumlara aittir ve ABD’deki ve uluslararası telif hakkı, marka ve diğer fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde, herhangi bir İçeriği çoğaltmamalı, dağıtmamalı, değiştirmemeli, bu İçerikten türetilmiş çalışmalar yapmamalı, alenen sergilememeli, alenen gerçekleştirmemeli, yeniden yayımlamamalı, indirmemeli, depolamamalı veya aktarmamalısınız: (a) bilgisayarınız, Siteye veya İçeriğe erişiminiz veya bunları görüntülemeniz sonucunda elde edilen söz konusu materyallerin kopyalarını geçici olarak Rastgele Erişimli Bellekte (RAM) depolayabilir; (b) web tarayıcınız tarafından otomatik olarak önbelleğe alınan dosyaları görüntüyü iyileştirmek amacıyla depolayabilirsiniz; ve (c) Sitenin her sayfasının birer kopyasını yazdırabilir veya indirebilirsiniz.

Yukarıdaki hükümlere bağlı kalmaksızın: (a) hiçbir İçeriğin kopyasını değiştirmemeli; (b) hiçbir resim, fotoğraf, video veya ses dizisini veya grafiği beraberindeki metinden ayrı olarak kullanmamalı; veya (c) telif hakkı, marka veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir bildirimi İçeriğin kopyalarından silmemeli veya değiştirmemelisiniz. Sitenin herhangi bir bölümünü bu Koşulları ihlal edecek şekilde yazdırmanız, kopyalamanız, değiştirmeniz, indirmeniz veya başka bir şekilde kullanmanız durumunda, Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erecektir ve aldığınız materyallerin tüm kopyalarını imha etmelisiniz. Site veya İçerik üzerindeki hiçbir hak, mülkiyet veya hisse size devredilmez ve burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar HM.CLAUSE tarafından saklı tutulur.

Gizliliğiniz

Sitenin kişisel bilgilerinizi topladığı süre boyunca, söz konusu bilgileri toplamamız ve kullanmamız, HM.CLAUSE şirketinin www.hmclause.com/privacy-policy/ adresinde yer alan Gizlilik Politikasına tabidir. Siteyi kullanarak, Gizlilik Politikamıza uygun şekilde kişisel bilgilerinizle ilgili olarak tarafımızdan alınan tüm önlemleri kabul etmiş olursunuz.

Bu Siteye veya Siteden Yapılan Yönlendirmeler

Siteye yönlendirme yapan herkes, geçerli olan tüm yasalara uymalıdır. Siteye yönlendirme yapan bir web sitesi: (a) İçeriğe yönlendirebilir, fakat İçeriği kopyalayamaz; (b) Site veya İçeriğin, başka herhangi bir sitede, örneğin, çerçeveleme, derin bağlantı veya satır içi bağlantı yoluyla görüntülenmesine veya görüntüleniyor gibi görünmesine neden olamaz; (c) HM.CLAUSE şirketinin, kendi web sitesini veya ürünlerini onayladığını ima edemez; (d) HM.CLAUSE şirketi ile ilişkisini yanlış yansıtamaz; (e) HM.CLAUSE şirketinin ürünleri veya hizmetleri hakkında yanlış bilgi veremez; (f) HM.CLAUSE şirketinin Ticari markalarını veya diğer özel bilgilerini açık ve yazılı iznimiz olmadan kullanamaz; ve (g) karalayıcı, müstehcen, uygunsuz, kötüleyici, saldırgan, taciz edici, şiddet içeren, nefret uyandıran, kışkırtıcı veya sakıncalı olarak yorumlanabilecek içeriğe yer veremez.

Herhangi bir izinsiz çerçeveleme veya bağlantı işleminin derhal sona erdirilmesini sağlama konusunda Bizimle işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Bağlantı iznini bildirimde bulunmaksızın geri alma hakkımız saklıdır.

Eğer Site, üçüncü tarafların sağladığı diğer web sitelerine veya kaynaklara yönlendiren bağlantılar içeriyor ise, HM.CLAUSE bu bağlantıları size sadece kolaylık amacıyla veriyordur ve herhangi bir bağlantının bulunması, HM.CLAUSE şirketinin söz konusu web sitesini veya içeriğini onayladığı anlamına gelmez. HM.CLAUSE, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğini kontrol etmez ve bu içerikten sorumlu değildir. Bu Siteye yönlendirme yapan herhangi bir üçüncü taraf web sitesini ziyaret etmeye karar verdiğinizde, bundan doğabilecek tüm riskler size aittir ve bu durumda, söz konusu web sitelerinin kullanım hüküm ve koşullarına tabi olursunuz. HM.CLAUSE, herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı içeriğe veya herhangi bir materyalin doğruluğuna ilişkin olarak size ya da herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir.

Sorumluluk Reddi

SİTE VE İÇERİĞİ “OLDUĞU GİBİ” VE “GARANTİ VERİLMEKSİZİN” SUNULMAKTADIR. HM.CLAUSE, SİTENİN, SİTE İÇERİĞİNİN VEYA SİTEYE YÖNLENDİRME YAPAN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTESİNİN KULLANIMI, KULLANILABİLİRLİĞİ, İÇERİĞİ, DOĞRULUĞU, TAMLIĞI, UYGUNLUĞU VEYA İŞLEYİŞİ HAKKINDA, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK HİÇBİR TAAHHÜT VEYA BEYANDA BULUNMAZ.  KULLANICI OLARAK, SİTENİN KULLANILMASINA VEYA KULLANILMAMASINA İLİŞKİN TÜM RİSKLERİ VE SORUMLULUKLARI KABUL EDERSİNİZ VE HM.CLAUSE, SİTEDE GÖRÜNEN VEYA SİTEDEN İNDİRİLEN İÇERİĞİN BİLGİSAYARINIZLA UYUMLU OLDUĞUNA VEYA HATA YA DA VİRÜS İÇERMEDİĞİNE DAİR BEYANDA BULUNMAZ. HM.CLAUSE, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, SİTE VE İÇERİK İLE İLGİLİ OLARAK ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAKSIZIN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, DİĞER TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.

SİTEDE VEYA SİTE ARACILIĞIYLA PAYLAŞILAN İÇERİK VEYA BİLGİLER, SADECE GENEL BİLGİLENDİRME AMACIYLA KULLANIMA SUNULABİLİR. İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNU, TAMAMLIĞINI VEYA FAYDASINI GARANTİ ETMİYORUZ. SİTE, ŞİRKETİMİZ İLE İLGİLİ BİLGİLERİ, GELECEKTEKİ BEKLENTİLERİMİZİ VE İLERİYE DÖNÜK DİĞER İFADELERİ İÇEREBİLİR. BU İFADELER MEVCUT BEKLENTİ VE BİLGİLERE DAYANMAKTADIR, ANCAK, HM.CLAUSE, YENİ BİLGİLERE VEYA DİĞER GELİŞMELERE DAYANARAK SÖZ KONUSU BİLGİLERİ GÜNCELLEYECEĞİNİ VEYA DEĞİŞTİRECEĞİNİ TAAHHÜT ETMEZ. SÖZ KONUSU TÜM İFADE VE BİLGİLER, RİSK VE BELİRSİZLİK İÇEREN FAKTÖRLERE DAYANMAKTADIR VE GERÇEK PERFORMANS MADDİ OLARAK FARKLILIK GÖSTEREBİLİR. BU NEDENLE, İÇERİĞE DUYDUĞUNUZ GÜVENDEN DOĞABİLECEK RİSKLER KESİNLİKLE SİZE AİTTİR VE TARAFINIZDAN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR SİTE ZİYARETÇİSİ VEYA SÖZ KONUSU İÇERİK HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN HERHANGİ BİRİ TARAFINDAN SÖZ KONUSU İÇERİĞE DUYULAN GÜVENDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDEDİYORUZ.

BU SİTEDEKİ BAZI İÇERİKLER, ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT OLUP, ONLARIN İZNİYLE KULLANILMAKTADIR. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İFADE ETTİĞİ GÖRÜŞLER, HM.CLAUSE ŞİRKETİNİN GÖRÜŞLERİNİ YANSITMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.

[Yukarıdaki sorumluluk retleri, Sitede gösterilmesi mümkün ürün etiketlerinde belirtilen herhangi bir ürün garantisini kapsamamaktadır. Bu tür ürünlerde, eğer varsa, söz konusu etikette belirtilen garanti, HM.CLAUSE şirketinin söz konusu ürüne ilişkin sorumluluğunu denetlemektedir.]

HM.CLAUSE Şirketine Ait Sorumluluğun Sınırlandırılması

SİTEYİ KULLANARAK: (1) SİTE KULLANIMINIZDAN DOĞABİLECEK RİSKLERİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU; (2) SİTE KULLANIMINIZ İLE İLGİLİ OLARAK KULLANDIĞINIZ TÜM EKİPMANLARIN GEREKLİ SERVİS VEYA TAMİR İŞLEMLERİNDEN DOĞAN TÜM MASRAFLARIN SORUMLULUĞUNU ÜZERİNİZE ALDIĞINIZI; VE (3) HM.CLAUSE ŞİRKETİNİN, İFA ETMEME, HATA, İHMAL, KESİNTİ, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ VEYA AĞ YA DA İNTERNET ARIZASI DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, SİTEYİ, İÇERİĞİ, SİTE İLE İLİŞKİLİ HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİ VEYA SÖZ KONUSU DİĞER WEB SİTELERİNİ, SİTE ARACILIĞIYLA ALINAN HİZMETLERİ VEYA ÜRÜNLERİ KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN – HM.CLAUSE SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, İDDİA EDİLEN YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ MUAMELEYE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA DAYANSIN YA DA DAYANMASIN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, CEZAİ, ARIZİ, ÖZEL, TAZMİN EDİCİ VEYA RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARLAR, KAR MAHRUMİYETİ VE/VEYA VERİ YA DA MAL KAYBI VEYA BUNLARA GELEBİLECEK ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN – HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLER, YÜRÜRLÜKTEKİ YASA UYARINCA HARİÇ TUTULAMAYAN VEYA KISITLANAMAYAN HİÇBİR SORUMLULUĞU ETKİLEMEZ.

Tazminat

HM.CLAUSE şirketini ve ilgili direktörlerini, yetkililerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, Site kullanımınızdan, Siteden alınan herhangi bir İçeriği veya bilgiyi kötüye kullanmanızdan ya da Sitede veya Site aracılığıyla bilgi, veri, materyal veya içerik aktarmanızdan doğan veya bunlarla ilgili olan, avukat ücretleri de dahil olmak üzere, tüm zararlara, tazminat taleplerine ve masraflara karşı savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve beri kılacağınızı kabul edersiniz.

SİTENİN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI DOLANDIRICILIK VEYA YASADIŞI FAALİYETLER İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ADİL VE HUKUKİ ÇÖZÜM YOLUNA BAŞVURMA HAKKIMIZ SAKLIDIR.

Telif Hakkı İhlalinden Dolayı Hak Talebinde Bulunmaya İlişkin Prosedürler

ABD Kanunu, 17 No’lu Başlık, 512(c)(2) No’lu Bölüm uyarınca, iddia edilen telif hakkı ihlaline ilişkin bildirimler Sitenin belirlediği temsilciye gönderilmelidir. AŞAĞIDAKİ PROSEDÜRLER İLE İLGİLİ OLMAYAN VEYA BU PROSEDÜRLERE UYMAYAN HİÇBİR TALEBE YANIT VERİLMEYECEKTİR. HM.CLAUSE, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duymakta ve Site kullanıcılarından da aynı davranışı beklemektedir. HM.CLAUSE, iddia edilen ihlallere ilişkin bildirimleri işleme alacak,  araştıracak ve 1988 tarihli Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası’nın (“DMCA”) Çevrimiçi Telif Hakkı İhlaline İlişkin Sorumluluğun Sınırlandırılması Yasası ve yürürlükteki diğer fikri mülkiyet yasaları kapsamında gerekli önlemleri alacaktır. HM.CLAUSE, DMCA’ya uygun olan bildirimleri teslim aldıktan sonra, ihlal ettiği veya ihlal edici faaliyete konu olduğu tespit edilen tüm materyallere ve ihlal ettiği tespit edilen materyale veya faaliyete yapılan tüm atıflara veya bağlantılara erişimi ortadan kaldırmak veya engellemek için gerekli adımları atacaktır.

Eserinizin telif hakkı ihlali oluşturacak bir şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız, HM.CLAUSE şirketine aşağıdaki bilgileri göndererek Siteden söz konusu ihlal edici materyalin kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Lütfen, bildirimin geçerli olabilmesi için şu bilgilerin hepsini içermesi gerektiğini unutmayınız: (1) fiziki veya elektronik imzanız; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telifli eserinizin tanımı; (3) Site üzerindeki ihlal edici olduğunu iddia ettiğiniz materyalin tanımı ve ihlal edici materyali tespit etmemizi sağlayacak düzeyde yeterli bilgi; (4) adresiniz, telefon numaranız, e-postanız ve HM.CLAUSE şirketinin sizinle iletişim kurmasını sağlayacak düzeyde yeterli olan diğer tüm bilgiler; (5) itiraz edilen kullanıma telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediğine samimi bir şekilde inandığınızı belirten beyanınız; ve (6) bildiriminizde yer alan yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, telif hakkı sahibi olduğunuzu ve ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuzu belirten yeminli ifadeniz.

İddia edilen telif hakkı ihlaline ilişkin bildiriler, posta veya e-posta yoluyla şu adrese gönderilmelidir:

Attention: General Counsel
HM.CLAUSE, Inc.
260 Cousteau Place, Suite 210
Davis, CA 95618
Bizimle iletişime geçin

Diğer Koşullar

Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Amerika Birleşik Devletleri, California Eyaleti’nin yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Site veya bu Koşullardan doğan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıklarda, Yolo County, California, ABD’de bulunan eyalet mahkemelerinin ve federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisine ve yargılama yerine tabi olmayı kabul edersiniz.

Bu Koşulları kabul ederek, ikamet ettiğiniz ülkedeki veya jeopolitik bölgedeki rüşt yaşından küçük olmadığınızı beyan etmiş olursunuz. Bu Koşullarda yer alan hüküm ve koşullar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak tarafınız ve HM.CLAUSE arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmakta ve bu Koşullara dahil edilmeyen önceki tüm anlaşmaları veya mutabakatları hükümsüz kılmaktadır.

Bu Koşullardan herhangi birinin, Sitenin görüntülendiği ülkenin yerel yasaları kapsamında uygulanabilir olmadığı durumlarda, söz konusu koşul bu sözleşmeden ayrı tutulacak ve bu sözleşmenin geri kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalacaktır. HM.CLAUSE şirketinin bu Koşullarda yer alan herhangi bir hakkı veya hükmü kullanmaması veya uygulamaması, söz konusu haktan veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Son Değiştirme Tarihi:  2 Mayıs 2018