Garanti ve Sorumluluk Kısıtlamaları

SİPARİŞ ETMEDEN VEYA KULLANMADAN ÖNCE BUNU OKUYUNUZ

HM.CLAUSE, INC. şirketi (“HM.CLAUSE”), bu kaptaki tohumun ve ilgili ürünlerin temsili numunesinin (toplu olarak “Tohum”), HM.CLAUSE tarafından test edildiğini ve ilk paketleme işlemi sırasında (veya sonrasında) etiketlendiğini ve söz konusu testin gerçekleştirildiği sırada, kabul toleransları çerçevesinde etiket açıklamasına uygun olduğunu taahhüt eder.

Garantilerin Reddi: HM.CLAUSE başka HİÇBİR taahhütte bulunmaz. BU AÇIK GARANTİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DAHİL OLMAK ÜZERE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI DİĞER TÜM GARANTİLERİ HARİÇ TUTAR. BURADAKİ AÇIKLAMANIN DIŞINDA HİÇBİR GARANTİ BULUNMAMAKTADIR. HM.CLAUSE, bu Tohumun tohum kaynaklı hastalıklar veya genetiği değiştirilmiş organizmalar taşımadığına dair HİÇBİR taahhütte bulunmaz. Yasaların izin verdiği ölçüde, Tohum “Olduğu Gibi” satılmaktadır.

Koşulların Kabulü: Bu ambalajı satın alan, teslim alan, açan veya bu Tohumu kullanan herhangi bir kişi (toplu olarak “Kullanıcı”), Kullanıcı ile HM.CLAUSE arasındaki bu Garanti ve Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar sözleşmesini (“Sözleşme”) kabul ve teyit etmiş olur. Kullanıcı, eğer bu Tohumu doğrudan HM.CLAUSE şirketinden satın almamış ise, HM.CLAUSE şirketinin üçüncü taraf hak sahibi olduğunu ve bu Sözleşmeyi, sanki Kullanıcı ve HM.CLAUSE arasında imzalanmış gibi uygulama yetkisinin bulunduğunu kabul eder. Kullanıcı, Tohum ve ürünün performansına ilişkin tüm sorumluluğu üzerine almayı kabul eder. KULLANICI BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSA, MAKBUZ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE PARA İADESİNİN YAPILMASI İÇİN, BU TOHUMU AÇILMAMIŞ KUTUSUNDA SATIN ALDIĞI YERE İADE ETMELİDİR.

Münhasır Çözüm Yolu. Tohumun sipariş edilmesinden veya kullanılmasından doğan herhangi bir zarara yönelik olarak Kullanıcının Münhasır Çözüm Yolu ve HM.CLAUSE şirketinin yegane sorumluluğu, Tohum için ödenen ücretin iadesi edilmesiyle sınırlıdır ve ürün kaybı veya kar mahrumiyeti gibi arızi, dolaylı veya cezai zararları içermeyecektir. Kullanıcı, HM.CLAUSE şirketinin Tohum için ödenen ücreti iade etmesinin, bu Sözleşmenin esas amacından sapmasına neden olmayacağını kabul eder.

Acil Bildirim. Alıcı, bir Garanti İhlalinin mevcut olduğuna inanması durumunda, HM.CLAUSE şirketine (en geç 7 gün içinde) derhal bildirimde bulunmalıdır ve Alıcı, HM.CLAUSE şirketi tarafından yürütülen soruşturma sürecine tamamen destek olacaktır.

Ürün Verilerine İlişkin Kısıtlamalar. Ürün verileri ve derecelerinde, çeşitli test merkezlerinden alınan sonuçların ortalamaları baz alınmaktadır. Bunlar, geçmiş sonuçların özetidir ve gelecekteki performansa yönelik bir tahmin değildir. Performans, tarlanızdaki mevcut ortama, patojen türüne ve yönetim koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Teknik tavsiyeler sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir.

Üçüncü Tarafların İşlemesi. HM.CLAUSE, Üçüncü Tarafların HM.CLAUSE tohumunu İşlemesiyle ilgili olarak hiçbir sorumluluk üstlenmez ve hiçbir taahhütte bulunmaz. HM.CLAUSE tohumunda uygulanan ek işlemler, tohumun çimlenmesine ve büyüme gücüne zarar verebilir ve/veya tohumu, tohum kaynaklı ve/veya tohumdan bulaşan hastalıklara maruz bırakabilir ve neticede direnç kaybına, ürün kıtlığına veya verimsizliğe neden olabilir. HM.CLAUSE dışında herhangi bir kimsenin başka tohum geliştirme, kaplama veya işleme uygulamalarında bulunması, tüm HM.CLAUSE garantilerini ve çözüm yollarını derhal geçersiz kılacaktır.

ABD’deki Çeşitli Eyaletlerin Zorunlu Kıldığı Tahkim/Uzlaşma/Arabuluculuk Bildirisi Birçok eyaletin tohum kanunları, ifade edildiği gibi üretim yapmak için bu bildirimin eklendiği tohumun bozulması sebebiyle başlatılan yasal bir işlemin önşartı olarak tahkim, uzlaşma veya arabuluculuğu zorunlu kılmaktadır. Kullanıcı, belirlenen temsilcinin ve tohumun satın alındığı tohumcunun ürünleri, bitkileri veya ağaçları incelemelerine olanak sağlanacak yeterli süre içerisinde, Tarım İşleri Müdürüne/Tarım Direktörüne/Tarım Bakanına, Tohum İşleri Müdürüne veya Tarım İşleri Başkanına (ilgili hallerde) gerekli dosya ücreti ile birlikte şikayetini sunmalıdır (AL, AR, CO, FL, IL, IN, MN, MS, NC, SC, TX, WA eyaletleri için yeminli; CA, GA, ID, ND, SD eyaletleri için imzalı). Şikayetin bir kopyası, taahhütlü posta ile veya yasalarda belirtildiği şekilde HM.CLAUSE şirketine gönderilmelidir.

Yargı Mercii ve Mahkeme Yeri: Bu Sözleşme California Eyaleti’nin yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Kullanıcı, bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşme ile ilgili tüm anlaşmazlıkların, Yolo County, California, ABD’de bulunan yetkili bir Mahkeme tarafından çözülmesi gerektiğini kabul eder. Kullanıcı, söz konusu tüm iddiaları veya anlaşmazlıkları mahkemeye taşımak için söz konusu Mahkemenin münhasır yargı yetkisine gayrikabili rücu biçimde bağlı kalacaktır.

Bölünebilirlik: Bu Sözleşmenin herhangi bir koşulunun uygulanamadığı durumlarda, kalan tüm koşullar yürürlükte kalacak ve tamamen uygulanabilir olacaktır.

Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar: Bu Tohum HM.CLAUSE şirketine ait veya şirketi adına lisanlıdır ve HM.CLAUSE, sebze ürünü olarak satmak veya kullanmak üzere bitki parçalarının tek bir mahsülünü yetiştirmek için bu Tohumu kullanmaya yönelik münhasır olmayan bir hakkı bulunan Kullanıcıya bu Tohumun satılmasına ve Kullanıcının bu Tohumu elinde bulundurmasına ilişkin ciddi kısıtlamalar uygulamaktadır. Kullanıcı, Tohumu ihraç etmeyecek, yeniden üretmeyecek, çoğaltmayacak veya ıslah etmeyecektir ve Tohumu veya Tohumdan üretilen hiçbir bitkiyi ya da bitki parçasını genetik olarak analiz etmeyecek veya hiçbir şekilde işlemeyecektir. Kullanıcı, bu Tohumu taşırken bu Sözleşmeyi de yanında bulunduracaktır.

Bu Sözleşme, Garantiler, Sorumluluklar ve Garanti ve Sorumlulukların Sınırlandırılması ile ilgili olarak, HM.CLAUSE ile Kullanıcı arasındaki Sözleşmenin Tamamını oluşturmaktadır. Kullanıcı, bu Sözleşmede özellikle belirtilenler dışında, hiçbir garantiye, beyana veya kullanım kısıtlamasına dayanmamaktadır. Revizyon Tarihi: 09/11/2015