Taahhütlerimiz

“Tohumdan rafa kadar; ürünlerinizin arkasında duran, kendileri de çiftçi olan hissedarlarımızın gücü ile hep yanınızdayız.”

HM.CLAUSE olarak, hedeflerimizi tarihi mirasımız ile güçlendiriyoruz. HM.CLAUSE, yenilikler üretme alanında yüzyıllar boyunca edindiği deneyim sayesinde, sadece ürettiği türlerin dayanıklılığını ve verimliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda bu yenilikleri yakın bir işbirliği içinde olduğumuz çiftçilere de ulaştırıyor. Ana şirketimiz Limagrain, çiftçiler tarafından kurulmuş olan ve işletilen uluslararası bir tarım kooperatifidir. Dünyanın lider tohum şirketlerinden biri olan Limagrain, sadece “tohum üretimine ve geliştirilmesine” odaklı bir şirkettir ve kimyasal ürün birimi yoktur. Ürünlerimiz, çiftçilerden ilham alınarak, çiftçiler için geliştirilmiştir. Tarih, yeniliklerimizin onları ait oldukları yere, yani yetiştiricilerin ellerine ulaştığını birçok kez kanıtlamıştır.

Önümüzdeki yıllarda dünyamız, tarımla ilgili sıkıntılarla karşı karşıya gelecektir. Giderek artan dünya nüfusu, bölgesel gıda kıtlığı, azalan tarımsal kaynaklar ve teknolojik gelişmelere farklı erişim dereceleri gibi sorunlar göz önüne alındığında; yapılacak tarımsal deneyler büyük bir önem arz etmektedir. Limagrain şirketler grubu, HM.CLAUSE da dahil olmak üzere; etkin ve bilinçli büyümenin yolunu açmak için, resmi bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) politikası benimseyerek bu sorunlarla mücadele etmeyi tercih etmiştir.

HM.CLAUSE, yerel çevrelere ve müşterilere özel, yüksek kaliteli sebze tohumları sağlayarak günümüzün tarım sorunlarına başarılı çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Hedeflerimiz, yetiştiriciler ve işleyicilerden, tüketicilere ve hatta genel olarak çevreye kadar uzanan paydaş değer zincirimizi kapsamaktadır.