Văn hóa của chúng tôi

KỲ VỌNG.

Khi trở thành thành viên của gia đình HM.CLAUSE, tầm nhìn, kỹ năng và kiến thức chuyên môn của bạn là những yếu tố chúng tôi đánh giá cao và trân trọng. Với tinh thần “bởi nông dân, vì nông dân”, chúng tôi tin rằng bạn có thể phát triển mạnh mẽ như chính những hạt giống mà chúng tôi tận tụy sản xuất và mang đến tay những người nông dân. Đội ngũ của chúng tôi đang lớn mạnh từng ngày cùng với những người tận tâm giống như bạn — những nhà lãnh đạo có tư duy toàn cầu và hành động thích hợp với từng địa phương.

CƠ HỘI QUỐC TẾ.

Hoạt động tích cực tại 100 quốc gia ở cả 6 châu lục, chúng tôi nắm lấy môi trường quốc tế đang phát triển bằng cách chiêu mộ những nhân viên lành nghề thuộc mọi quốc tịch, những người am hiểu các ngôn ngữ, văn hóa và kinh doanh trong thực tiễn. Sự đa dạng quốc tế này củng cố hiểu biết của chúng tôi về cả thị trường quốc tế và khu vực, hướng đến xây dựng các mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn với các khách hàng mà chúng tôi phục vụ.

ĐỊNH HƯỚNG TÀI NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ.

Chúng tôi thể hiện sự trân trọng các nhân sự tiềm năng bằng cách mang đến những cơ hội để bạn có thể tự định hướng sự nghiệp, đồng thời phát triển những nhân tài mới nhằm định hình tương lai của nền nông nghiệp bền vững. Mô hình hỗ trợ này khuyến khích đội ngũ của chúng tôi luôn học hỏi và phát triển, thông qua sự hợp tác giữa các bộ phận và liên ngành ở mức độ cao. Ngoài ra, chúng tôi hoan nghênh việc luân chuyển giữa các vai trò và phòng ban khác nhau để đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngắn hạn hoặc dài hạn của bạn.

CÁC NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG.

Dẫn dắt bởi sự tiến bộ và kiên nhẫn, chúng tôi hiểu rằng có thể đạt được nhiều điều hơn nhờ hợp tác chứ không phải cạnh tranh. Chúng tôi đầu tư vào con người, nghiên cứu và nguồn lực để phát triển doanh nghiệp của mình một cách nhân văn trên quy mô quốc tế. Sống và hành động theo giá trị cốt lõi về sự Minh bạch, Trách nhiệm, Hợp tác và Tinh thần đồng đội tạo nên sự thành công của chúng tôi với tư cách là một tổ chức quốc tế nhanh nhẹn và đầy tham vọng, ở đó, sự tin tưởng và tình bạn được vun đắp cùng với sức mạnh tập thể – tất cả những yếu tố đó tạo nên sự khác biệt của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

    Dữ liệu biểu mẫu này được thu thập và xử lý bởi HM.CLAUSE để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, xóa, hạn chế xử lý, di chuyển dữ liệu của bạn và/hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với HM.CLAUSE: Websiteinquiry@limagrain.com

    Bản quyền © HM.CLAUSE 2023