Ticari Markalarımız

Kaliteli ürünlerimiz iki ticari markamız altında satılmaktadır: HARRIS MORAN ve CLAUSE. Satıldıkları ülkelerde zengin bir geçmişe ve köklü bir mirasa sahip bu markalar, bölge pazarlarımızda, bizi müşterilerimizin marka elçileri olarak temsil etmektedir.